Be Ukrainos pergalės pasaulis bus nesaugus

ADVERTISEMENT

Lapkričio 18-20 dienomis Halifax’e, N.Škotija, vyko XIV tarptautinis saugumo forumas. Jame dalyvavo daugiau kaip 400 JAV, Europos ir Kanados vyriausybių vadovų ir jų atstovų, politikų, aukščiausiojo rango kariškių, akademinės srities mokslininkų, sociologų, karinės pramonės atstovų ir diplomatų.

Halifax saugumo forumas nepriklausomas, nepolitinis  ir pelno nesiekiantis renginys, kurio pagrindinis tikslas – burti visas pažangiojo pasaulio jėgas, kad būtų užtikrinamas pasaulio saugumas, demokratijos plėtra ir taikus sambūvis. Pagrindinė būstinė yra Vašingtone, DC., o kasmetiniai susitikimai vyksta Kanadoje,N.Škotijoje, Halifax mieste.

XIV saugumo konferenciją nuotoliniu būdu atidarė Ukrainos prezidentas Volodymiras Zelenskis. Jis anglų kalba kreipėsi į šio pasaulinio renginio dalyvius, kviesdamas paremti Ukrainos pasipriešinimą Rusijos agresijai, kuri sugriovė per 80 metų nusistovėjusį pasaulio saugumą. Jis išvardijo G-20 susitikime paskelbtų galimos taikos sutarties 10 punktų ,tarp kurių svarbiausi teritorinio vientisumo ir aprūpinimo pasaulį maistu punktai. V.Zelenskis kvietė palaikyti galimybę svarstyti susitarimą dėl taikos su Rusija Jungtinių tautų organizacijoje, kaip būsimo saugumo garantiją.

Per trejetą dieną forume buvo svarstytos klimato, maisto aprūpinimo, naujų technologijų diegimo, kovos su dezinformacija temos, tačiau daugiausiai ėmesio buvo skirta Ukrainai. Apie tai buvo svarstoma trijuose teminiuose pokalbiuose “Ukraine’s Absolute Victory”, “Whole, Free and Peaceful Ukraine After the War”, “Wonder Weapon: Ukraine’s Women”. Forumo metu buvo įteiktas John McCain apdovanojimas Ukrainos prezidento žmonai Olenai Zelenskai už jos lyderystę sunkiu metu. Forume dalyvavo ir kalbėjo Ukrainos vicepremjerė Olga Stefanishyna, ambasadorė Jullia Kovaliv, Petro Poroshenko, 5-asis Ukrainos prezidentas ir kiti. Visi kalbėjusieji pabrėžė Ukrainos žmonių ryžtą siekti pergalės prieš smurtą ir prievartą nešančią Rusijos agresijos grėsmę ne tik Ukrainai, bet ir Europai, viso pasaulio taikiam sambūviui.

JAV gynybos sekretorius Lloyd Austin

Forume skambėjo vieningas palaikymas Ukrainos kovai, jų siekiui išlaisvinti okupuotas teritorijas. Kodėl svarbi Ukrainos pergalė šiame kare, geriausiai nusakė JAV gynybos sekretorius Lloyd Austin. Jis perspėjo, kad Rusijos įsiveržimas į Ukrainą nurodo pasaulio, kuriame branduolinį ginklą turinčios šalys gali kelti grėsmę kitoms tautoms, viziją, ir sakė, kad Pekinas, kaip ir Maskva, siekia pasaulio, kuriame ginčai sprendžiami naudojant jėgą. L. Austin atmetė V. Putino teiginius, kad „šiuolaikinę Ukrainą visiškai sukūrė Rusija“, ir pavadino tai „pasaulio, kuriame autokratai sprendžia, kurios šalys yra tikros, o kurias galima sunaikinti“, vizija. JAV gynybos sekretroius  taip pat įspėjo, kad Maskvos pastangos gauti paramą iš tokių šalių kaip Iranas ir Šiaurės Korėja kelia naujų saugumo iššūkių JAV ir jų sąjungininkėms. „Rusija kreipėsi į Iraną ir Šiaurės Korėją, kad padėtų jai pulti Ukrainą, įskaitant iranietiškų dronų naudojimą Ukrainos civiliams žudyti“, – sakė jis. Anot L. Austin, Ukrainos laukia sunki žiema, o Maskva, patirdama nuostolių mūšio lauke, gali vėl griebtis branduolinio ginklavimosi, tačiau pažadėjo, kad JAV ir jos sąjungininkės įveiks šiuos iššūkius.

Trijų dienų forumo įspūdžius  apibendrinusi Kanados gynybos ministrė Anita Amand pasidalino informacija apie valstybės paramą Ukrainai. Kanada Ukrainos paramai skiria $1bln. – $600 mln. jau perduota anksčiau, netrukus Ukrainą pasieks dar $500 mln. paramos. Kanada taip pat perdavė šarvuočius, kuriuos valdyti Lenkijoje mokomi Ukrainos kariai. Ukrainos gynėjams nusiųsta dronų kamerų, artilerijos, žieminės aprangos kariams  Taip pat Kanada pristatė 5mln. svarų Kanados savanorių ir kitų valstybių surinktos paramos. Ukrainos žmonėms.

Apie paramą Ukrainai šiuo sunkiu metu, kai Rusija, pažeisdama visas tarptautines karo taisykles, raketomis griauna Ukrainos elektrines ir šilumos tiekimo centrus, žiemą palikdami vaikus,senelius ir kitus gyventojus be šviesos, šilumos ir vandens, buvo kalbama ir kituose forumo renginiuose. Viename iš jų “Ukraine’s Victory” dalyvavo ir kalbėjo Darius Skusevičius, Lietuvos ambasadorius Kanadoje. Visų bendrą rūpestį Ukrainos ateitimi geriausiai išreiškė ambasadoriaus žodžiai:

Darius Skusevičius Halifax forume