A.a. Marytė Kandižauskienė (1923-2020)

Candle and white Chrysanthemum flower
Advertisement
parama

Gruodžio 24 d. netekome lietuvių bendruomenės narės Marytės Kandižauskienės. Sulaukusi 97-erių metų amžiaus, ji mirė Otavos General ligoninėje. Marytė iškeliavo pas anksčiau mirusį vyrą Juozą. A.a.Marytė paliko gimines JAV ir draugus Montrealyje. Šiame mieste ji gyveno 1950-1970 metais, priklausė Aušros Vartų parapijai.

Otavos lietuvių bendruomenės nariai prisimena Marytę kaip malonią ,labai draugišką moterį, jos šiltą šypseną. Ji visada mielai dalyvaudavo bendruomenės gyvenime, buvo visų mylima. Dėl pandemijos draudimų buvo surengtos privačios a.a. Marytės laidotuvės,

Ilsėkis ramybėje, miela Maryte!