Argentinos lietuvis – geriausias visuomenininkas

Juan Ignacio Fourment Kalvelis pripažintas geriausiuoju Argentinos tautinių bendruomenių visuomenininku

2020 m. gruodžio mėn. 29 d. tautinių bendruomenių plėtrai sąjunga Argentinoje (UCADE) nuotoliniu būdu organizavo iškilmes, kurios metu paskelbė aktyviausius ir pasižymėjusius Argentinos tautinių bendruomenių organizacijų vadovus.

Iš viso buvo išrinkta 80 vadovų iš įvairių Argentinos emigrantų asociacijų, sąjungų, federacijų ir bendruomenių. Pirmoji vieta ir ir „Ceibo de Oro“ pripažinta Juan Ignacio Fourment Kalveliui – už lietuvišką savanorišką veiklą ne tik savo mieste Berise, bet ir Argentinoje bei visoje Pietų Amerikoje. Jis daug laiko skiria ryšio stiprinimui su Lietuvos vyriausybe, institucijomis ir užsienio lietuvių organizacijomis, lietuviškos kultūros sklaidai Argentinoje.

Juan Ignacio Fourment Kalvelis yra lietuviškos radijo valandėlės ,,Ecos de Lituania“ vedėjas, buvęs Pasaulio lietuvių bendruomenės ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos valdybos Pietų Amerikoje reikalų komisijos pirmininkas, Argentinos lietuvių bendruomenės pirmininkas ir Argentinos „Nemuno“ šokių grupės vadovas. Šiuo metu jis yra PLB Plėtros ir tvarumo komisijos narys ir neseniai buvo išrinktas Lietuvos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos Pietų Amerikos kraštų Lietuvių bendruomenės atstovu.

UCADE yra emigrantų bendruomenių plėtrai sąjunga Argentinoje, kuri jungia visas tautinių bendruomenių organizacijas.

UCADE konferencija nuotoliniu būdu
Argentinos „Nemuno“ šokių grupė

 

Argentinos Lietuvių draugijos „Nemunas“ inf. ir ntrs.