Maironio mokyklos žinios

ADVERTISEMENT
  • Balandžio 1d. Velykų bobutė (p. Irena Žilinskienė) apsilankė Toronto lituanistinėje Maironio mokykloje. Laukiama viešnia visiems išdalino šokoladėlius ir bendravo su įvairių klasių mokiniais. Kaip buvo linksma! Nuoširdžiai jai dėkojame.
  • Balandžio 8 d. nebus pamokų – šv. Velykų savaitgalis. Linkėjimų visiems maloniai praleisti Velykas!
  • Gegužės 27 d., 10 v.r. vyks mūsų mokslo metų užbaigimo šventė Our Lady of Peace mokyklos patalpose. Kviečiame visus!

Živilė