Lietuvos prezidentas G.Nausėda Niujorke

Advertisement

Jungtinių tautų 77-ojoje asamblėjoje

Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda rugsėjo 20-22 dienomis lankėsi Niujorke, JAV. Rugsėjo 20 dieną Lietuvos vadovas Jungtinių tautų Generalinės asamblejos 77-ojoje sesijoje pasakė kalbą. Lietuvos prezidentas pasmerkė Rusijos agresiją ir nusikaltimus karo zonoje Ukrainoje, pakvietė pasaulio valstybes vienytis, kad būtų  sustabdyti karo veiksmai, o karo pradininkė Rusija tu būtų priversta atlyginti už padarytus nuostolius Ukrainos valstybei, nubausta už nusikaltimus žmoniškumui. Panašūs pasmerkimo žodžiai ir raginimai kuo greičiau sustabdyti karo veiksmus Ukrainoje   skambėjo ir JAV prezidento J.Biden, Vokietijos kanclerio O.Scholz ir kitų valstybių vadovų kalbose. Šioje sesijoje Išimties tvarka, balsuojant pritarus 104 JT narėms – valstybėms,  buvo leista pasisakyti nuotoliniu būdu Ukrainos prezidentui V.Zelenskiui. Savo nepriklausomybę ir terioriją nuo Rusijos agresijos ginančios valstybės vadovas kalboje išvardijo 5 punktus, kuriuos įgyvendinus Ukraina sutiktų priimti taikos sutartį. Ukrainos vadovas savo kalboje pabrėžė, kad būtina atnaujinti JT Saugumo tarybos narių sudėtį ir balsavimo tvarką. Neleistina, kad neteisingo karo Ukrainoje iniciatorė Rusija galėtų svarstyti pasaulio saugumo klausimus.

Susitikimai Niujorke

 Po dalyvavimo JT sesijoje, Lietuvos Respublikos prezidentas rugsėjo 20 d. Brukline, Niujorke, susitiko su lietuvių bendruomene. Šalies vadovas su Niujorke gyvenančiais lietuviais aptarė Lietuvos aktualijas, Lietuvos pilietybės išsaugojimo, bendruomenės telkimo klausimus. Prezidentas susitikime pabrėžė, kad ypač vertinga tai, jog net prieš šimtmetį į JAV emigravę lietuviai iš kartos į kartą perduoda lietuvybę, saugo lietuvių kalbą ir buriasi į aktyvias bendruomenes. Pasak šalies vadovo, dabartiniame geopolitiniame pasaulyje lietuvių vienybė ir aktyvus demokratijos vertybių palaikymas yra labai svarbūs.

„Lietuva yra ne geografinė teritorija, o jausmas, kurį kiekvienas lietuvis nešiojasi širdyje, kad ir kur pasaulyje gyventų. Mūsų kultūra, tradicijos ir kalba yra unikalios, turime jas saugoti ir branginti, perduoti savo vaikams. Dėkoju Jums už tai, kad lietuvybė čia yra tokia gyva“, – sakė Lietuvos vadovas.

Prezidentas su Niujorko lietuviais aptarė ir Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimą. Pasak valstybės vadovo, referendumas šiuo klausimu vėl galėtų būti surengtas 2024 metais. Prezidentas paragino JAV lietuvius pradėti jam ruoštis iš anksto ir aktyviai jame dalyvauti.

Kartu su prezidentu G.Nausėda į Niujorką buvo atvykusi ir jo žmona Diana Nausėdienė. Ji dalyvavo trišaliame susitikime su Ukrainos prezidento žmona O.Zelenska ir Lenkijos – A.Kornhauser-Duda, kuriame aptarė psichologinę ir emocinę pagalbą nuo karo nukentėjusiems Ukrainos žmonėms.

Rugsėjo 21-osios vakarą prezidentas Gitanas Nausėda ir Diana Nausėdienė dalyvavo Niujorke surengtoje paramos Ukrainai vakarienėje. Paramos renginys 77-osios Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos metu surengtas Lietuvos Respublikos nuolatinio atstovo Jungtinėse Tautose ambasadoriaus Ryčio Paulausko kvietimu kartu su „Audrey and Martin Gruss“ fondo atstovais, skatinant telkti bendras pastangas, padedant išsaugoti Ukrainai jos žmones ir vaikus, jų tautinį identitetą. Vakarienės dalyviams D.Nausėdienė papasakojo apie  kartu su Ukrainos prezidento žmona Olena Zelenska įsteigtą Ukrainos centrą Lietuvoje. Šis centras pirmosiomis karo dienomis tapo itin svarbiu emociniu prieglobsčiu ukrainiečių šeimoms.

Rugsėjo 22d. Lietuvos prezidentas susitiko su JAV technologijų bendrovės „Palantir Technologies“ vadovu Alexanderiu C.Karpu. Susitikime buvo aptartos verslo plėtros Lietuvoje perspektyvos ir įmonės planai. Prezidentas susitikime su JAV programinės įrangos bendrove pasveikino sprendimą šių metų pradžioje įsteigti biurą Lietuvoje.

Dar vienas svarbus susitikimas Niujorke. G.Nausėda ir jo žmona Diana susitiko su Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenančiais ir kuriančiais lietuviais ir lietuvių kilmės menininkais ir aplankė meno kūrinių parodą Lietuvos nuolatinėje misijoje prie Jungtinių Tautų.

Susitikime dalyvavo parodoje eksponuojamų kūrinių autoriai Ray Bartkus, Gediminas ir Nomeda Urbonai, Ieva Mediodia, Julius Liudavičius, Vytenis Jankūnas, taip pat žinomi menininkai Kęstutis Zapkus, Daina Mattis, Aidas Bareikis ir kiti lietuvių kultūros bendruomenės JAV atstovai.

Rugsėjo 24,penktadienį, Lietuvos prezidentas susitiko ir kalbėjosi su JAV prezidentu J.Biden

LR  prezidentūros inf. 
R.Dačkaus ntrs.