Kviečiame dalyvauti Lietuvos URM apklausoje

Stopkadras iš URM nuotolinio pokalbio su išeivijos atstovais
Advertisement
parama

Gruodžio 20 dieną  Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje įvyko nuotolinis pokalbis su užsienio lietuvių bendruomenių, lituanistinių mokyklų, fondų, žiniasklaidos, kitų diasporos organizacijų atstovais. Susitikime, skirtame metų apžvalgai, dalyvavo 47 diasporos organizacijų atstovai iš 28 šalių. Pokalbio dalyvius pasveikino užsienio reikalų  ministras G.Landsbergis.

Užsienio reikalų viceministras, Lietuvos diasporos politikos įgyvendinimo darbo grupės pirmininkas Egidijus Meilūnas susitikime pristatė Lietuvos diasporos politikos strategijos ,,Globali Lietuva“ 2022-2030 metams projektą. Susitikimo metu buvo taip pat atsakyta į diasporos atstovų užduotus aktualius klausimus glaudesnio bendradarbiavimo, referendumo ir internetinio balsavimo organizavimo temomis. Skaičiuojama, kad apie 1,3 mln. lietuvių  šiuo metu gyvena užsienyje. Užsienio reikalų ministerija koordinuoja diasporos politikos įgyvendinimą.

Metams baigiantis, užsienio reikalų nministerijos departamentas „Globali Lietuva“ skelbia internetinę išeivijos apklausą.

Gerbiamieji,

siekdama geriau pažinti Lietuvos diasporą ir stiprinti Lietuvos diasporos politiką, Užsienio reikalų ministerija kasmet vykdo užsienio lietuvių nuomonės apklausą internetu.

Kviečiame Jus, ne trumpiau kaip 6 mėnesius užsienyje gyvenančius, vyresnius nei 18 metų amžiaus Lietuvos diasporos atstovus, dalyvauti 2021 metų apklausoje ir pateikti savo nuomonę apie galimybes puoselėti lietuvišką tapatybę užsienyje, įsitraukti į Lietuvos gyvenimą, įgyvendinti grįžimo į Lietuvą idėją. Jūsų patirtys, įžvalgos, patarimai labai reikalingi siekiant sustiprinti ir išplėsti valstybės ir diasporos ryšį, dialogą ir partnerystę bei tobulinti Lietuvos diasporos politiką ir jos įgyvendinimą.

Dalyvauti apklausoje galite lietuvių, anglų ar rusų kalbomis, atsidarę nuorodą www.uzsieniolietuviuapklausa.lt.

Visi atsakymai yra anoniminiai. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame Jums už skirtą laiką.

Apklausą Užsienio reikalų ministerijos užsakymu atlieka visuomenės nuomonės tyrimų centras „Vilmorus”.

2020 metais šioje apklausoje dalyvavo 2288 Lietuvos diasporos atstovai, gyvenantys 68-iose šalyse.

Šio laiško apačioje pridedame kvietimą anglų kalba – kviečiame dalintis kvietimu Jūsų komunikacijos kanalais, pasirinkta ir Jūsų bendruomenei aktualia kalba. Taip pat pridedame vizualą su QR kodu, kurį nuskenavus nukreipiama į apklausos pildymo formą.

Nuoširdžiai Jūsų – Globalios Lietuvos departamentas