Sveikiname mielus tautiečius, savo artimuosius, gimines, draugus, pažįstamus, jų šeimas Kristaus gimimo ir Naujųjų metų švenčių proga, linkėdami visiems Betliejaus šviesos, skaidraus džiaugsmo, gausios Dievo palaimos ir geriausios sėkmės Naujaisiais metais.

_________________________________________________

Į BENDRĄ SVEIKINIMŲ SĄRAŠĄ ĮSIRAŠĖ: 

Mark, Rima and Hannah DORNFELD, (Caledon, ON)

Vida White (Bumbulyte), (Wasaga Beach, ON)

Viktoras ir Rita Navickas, (Tillsonburg, ON)

Laima Šeškuvienė, (Wasaga Beach, ON)

X