Sveikiname mielus tautiečius, savo artimuosius, gimines, draugus, pažįstamus, jų šeimas Kristaus gimimo ir Naujųjų metų švenčių proga, linkėdami visiems Betliejaus šviesos, skaidraus džiaugsmo, gausios Dievo palaimos ir geriausios sėkmės Naujaisiais metais.

_________________________________________________

Į BENDRĄ SVEIKINIMŲ SĄRAŠĄ ĮSIRAŠĖ: 

Viktoras ir Rita NAVICKAI, Tillsonburg, ON

X