Irena Veisaitė – gyvenimo šviesos nešėja

In memoriam

Lietuvoje gruodžio 11 d., eidama 93-iuosius metus, mirė teatrologė, literatūrologė, žmogaus teisių aktyvistė Irena Veisaitė (1928 – 2020).

Irena Veisaitė gimė ir vaikystę praleido Kaune, nuo 1934 m. iki 1941 m. mokėsi Šolom Aleichemo gimnazijoje. Per II Pasaulinį karą Kauno gete neteko motinos. 1944 m. pavasarį Stefanija Ladigienė, nepaisydama rizikos, išgelbėjo ją, priglaudusi ir paslėpusi savo namuose. Čia I.Veisaitė gyveno iki 1946 m. kovo 14 d., kai sovietai areštavo S.Ladigienę. Irena 1947 m. baigė Vilniaus Salomėjos Nėries gimnaziją, 1953 m. Maskvos universitete germanistikos studijas. Leningrado universitete 1963 m. apgynė mokslų daktaro disertaciją. Nuo 1953 m. iki 1997 m. Vilniaus pedagoginiame universitete dėstė Vakarų Europos literatūrą, vokiečių literatūrą, XX šimtmečio teatro istoriją. Nuo 1965 m. docentė, nuo 1999 m. VPU garbės profesorė. Nuo 1963 m. žinoma ir kaip teatro kritikė. Paskelbė per 200 straipsnių Lietuvos ir užsienio spaudoje. Taip pat yra mokyklinių vadovėlių bendraautorė, keliolikos knygų sudarytoja. Irena Veisaitė -1990 m. (kartu su profesoriumi Česlovu Kudaba) buvo Atviros Lietuvos Fondo (ALF) steigėja, jos valdybos pirmininke ir vicepirmininke, taip pat buvo įvairių tarptautinių nevyriausybinių organizacijų (valdybų) narė, Jungtinių pasaulio kolegijų Lietuvos nacionalinio komiteto pirmininkė, Thom Mann kultūros centro kuratoriumo narė, UNESCO Lietuvos nacionalinio komiteto narė, LR kultūros ministerijos Meno tarybos, „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“ tarybos narė.

Už visuomeninę ir humanistinę veiklą I.Veisaitė buvo įvertinta daugybe apdovanojimų: ketvirtojo laipsnio Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu, Sugiharos fondo„Diplomatai už gyvybę“ apdovanojimu, pripažinta Metų Tolerancijos žmogumi, Barboros Radvilaitės medaliu už nuopelnus kultūrai ir švietimui, Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos garbės ženklu. 2012 m. Goethe’s institutas Ireną Veisaitę apdovanojo Goethe’s medaliu už viso gyvenimo veiklą, už kūrybiškumą ir pilietinę drąsą sakyti tai, kas ne visiems patinka. I.Veisaitė yra įvertinta Vyriausybės kultūros ir meno premija, Lietuvos valst. ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro didžiuoju kryžiumi už nuopelnus Lietuvai ir už Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje. Lenkijoje, Seinuose, įsikūręs Tautų, kultūrų ir menų „Paribio“ fondas skyrė „Paribio Žmogaus“ („Człowiek Pogranicza“) titulą. Yra gavusi Vokietijos Federacinės Respublikos ordino „Už nuopelnus“ Didįjį kryžių.

Apie šią šviesią asmenybę, jos požiūrį į gyvenimą ir žmones yra išleista Aurimo Švedo knyga ”Irena Veisaitė. Gyvenimas turi būti skaidrus”.

Knygos viršelis