Įamžinta istorinė Melno taikos sutartis  

ADVERTISEMENT

Rugėjo 30 d., Laisvės aikštėje, Sudargo miestelyje, Šakių raj. įvyko Melno taikos sutarties 600-ųjų metinių (1422-2022) ir Sūduvos metų minėjimas bei atidengtas  šiai progai pastatytas paminklas.

Renginys prasidėjo Šv. Mišiomis Sudargo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Vėliau, Sudargo Laisvės aikštėje įvyko iškilmingas paminklo atidengimas, pašventinimas, nuaidėjo šventinės šaulių salvės. Iškilmėse dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo nariai, kai kurių Lietuvoje reziduojančių užsienio šalių ambasadoriai, Lenkijos ,Lietuvos politikai, istorikai, visuomeninių organizacijų atstovai.

Paminklas pastatytas Sudargo gyvenvietėje, netoli dabartinės Lietuvos Respublikos ir Rusijos administruojamos Karaliaučiaus srities sienos, kadangi Melno sutartimi nustatytos sienos dalis nuo Vištyčio ežero iki Nemuno ties Sudargo piliakalniais išliko praktiškai nepakitusi iki šių dienų (taip ilgai nekintanti siena yra unikalus atvejis visoje Europos istorijoje). Sudargo vietovė – nuostabi lankytina istorinė vietovė, supama didingų penkių piliakalnių, juosiama Nemuno.

 Paminklo autorius  – skulptorius Saulius Kriščiukaitis, lėšas  paminklo statybai surinko privatūs asmenys bei visuomeninės organizacijos.

Pagal 1422 m. rugsėjo 27 d. taiką, pasirašytą su Kryžiuočių ordinu lietuvių-lenkų kariškoje stovykloje, prie Melno ežero, netoli Osos upės, dešiniąjame Vyslos krante, Kryžiuočių ordinas galutinai atsisakė bet kokių teisių ne tik į Užnemunę.

(Sūduvos kraštą), bet ir į Žemaitiją. Ši data yra teisinės ir politinės Žemaitijos nepriklausomybės istorinis taškas. Taip pat teritorija tarp Palangos ir Šventosios, kurios ypač siekė Kryžiuočių ordinas, atiteko Lietuvai (ji gavo priėjimą prie Baltijos jūros); taip buvo perskirti Kryžiuočių ordinas ir Livonijos ordinas.

Pagal Melno taikos sutartį Kryžiuočių ordinas galutinai atsisakė bet kokių teisių ne tik į Užnemunę (Sūduvos kraštą), bet ir į Žemaitiją, Lietuva teisiškai įtvirtino priėjimą prie Baltijos jūros, ruože nuo Palangos iki Šventosios, o po šios sutarties pasirašymo buvo  baigti 200 metų trukę Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karai su Kryžiuočių ordinu.

LR Seimas paskelbė 2022 metus Sūduvos metais, pabrėždamas, kad 1422 m. rugsėjo 27 d. pasirašius Melno taikos sutartį, Užnemunė (Sūduvos kraštas) visam laikui buvo prijungta prie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės.