Dokumentinis filmas „Prekyba žmonėmis“

Advertisement
parama

Prelatas Edmundas Putrimas (Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai) birželio mėnesį Vilniuje vykusiuose LR Seimo ir PLB atstovų posėdžiuose pristatė temą “Prekyba žmonėmis”.

Pranešimuose buvo rodoma dalis šio filmo, kurią turėtų pamatyti ne tik Lietuvos ir bet ir viso pasaulio jaunimas. Tai nėra koks komercinis “trileris” bet dokumentinis filmas apie narkotikų kurjerų (“mules”) gyvenimo realybę ir darbo pasekmes (angliškai ir latviškai).

Filmą galite rasti www.rebaltica.lv.

A documentary: Baltic Drug Mules

Of all the South American countries, Peru’s prisons hold the most Latvian and Lithuanian residents serving prison sentences for drug smuggling. How they ended up in prison, how they survive it, and how they plan to return home are the subjects of this documentary from a distant South American country.

You can watch the film at www.rebaltica.lv.