Neužmirštami darbai ir žmonės

Lapkričio 18-19 dienomis Toronto Prisikėlimo parapija minėjo įsteigimo 70-metį. Jubiliejinis paminėjimas truko dvi dienas. Lapkričio 18, šeštadienį, vyko puošnus ir spalvingas pokylis „Geriau nei Holivude“, lapkričio 19 dieną ne mažiau įspūdinga parapijos Šeimų diena. Iškilmingose Mišiose, meninėje programoje dalyvavo parapijos jaunimo ir vaikų grupės, vyresnieji parapijiečiai ir šeimos su vaikais – lietuviškos parapijos (ir lietuvių … Tęskite Neužmirštami darbai ir žmonės skaitymą