Neužmirštami darbai ir žmonės

ADVERTISEMENT

Lapkričio 18-19 dienomis Toronto Prisikėlimo parapija minėjo įsteigimo 70-metį. Jubiliejinis paminėjimas truko dvi dienas. Lapkričio 18, šeštadienį, vyko puošnus ir spalvingas pokylis „Geriau nei Holivude“, lapkričio 19 dieną ne mažiau įspūdinga parapijos Šeimų diena. Iškilmingose Mišiose, meninėje programoje dalyvavo parapijos jaunimo ir vaikų grupės, vyresnieji parapijiečiai ir šeimos su vaikais – lietuviškos parapijos (ir lietuvių bendruomenės) ateitis. Tai buvo gera proga dar kartą prisiminti parapiją kūrusius kunigus ir ją išlaikiusius žmones, turtingą parapijos bendruomenės istoriją. Apie tai pasakojo ir didžiulė  foto paroda parapijos salėse. Gyvais vaizdais parapijos istoriją priminė

ANDRIAUS KAKNEVIČIAUS vaizdo montažas „Iš Tavo rankos…“