XX Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas ir III Pietų Amerikos Lietuvių Bendruomenės suvažiavimas 2017 m.

ADVERTISEMENT

xx-suvaziavimasArgentinos Lietuvių Jaunimo Sąjunga  (ALJ.S) informuoja, kad nuo 2017 m. sausio 25 d. iki 29 d. Argentinoje vyks XX Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas 2017 m. (PALJS 2017 m.). 

Jaunimo suvažiavimas prasidės Beriso (Berisso) mieste „Mindaugo” ir „Nemuno” lietuvių draugijose, kur vyks stovyklos diena. Savaitgalį (28 d. ir 29 d.) įvyks III Pietų Amerikos Lietuvių Bendruomenės suvažiavimas (PALJ). Studijų dienos dalis bus organizuota „Argentinos Lietuvių Centro” ir „Susivienijimo Lietuvių Argentinoje“ draugijų patalpose.

Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas (PALJ) yra Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) projektas. Renginį organizuoja Argentinos Lietuvių Jaunimo Sąjunga (ALJS) kartu su PLB valdyba, ilgamečiu Sielovados reikalų komisijos pirmininku ir Lietuvos vyskupų konferencijos atstovu užsienio lietuvių sielovados reikalams prelatu Edmundu Putrimu. Prelatas Edmundas Putrimas yra PALJ suvažiavimo įkūrėjas ir globėjas.

Suvažiavime dalyvaus URM Užsienio lietuvių departamento direktorius Vytautas Pinkus ir Lietuvos generalinė konsulė Brazilijoje Laura Guobužaitė.

Suvažiavimo metu bus progos pabendrauti, susipažinti su Argentinos Lietuvių Jaunimo Sąjungos ir Argentinos Lietuvių Bendruomenės veikla bei padiskutuoti apie dabartinę jaunimo ir bendruomenės situaciją Pietų Amerikoje, aptarti įvairius būdus, kaip išlaikyti lietuvybę ir pritraukti daugiau narių į jaunimo organizacijas.

Kviečiame dalyvauti suvažiavime!

REGISTRACIJOS ANKETA IR PROGRAMA