Toronto jaunimo choras pradeda choristų ruošą į dešimtą Dainų Šventę ir kviečia visus susidomėjusius dalyvauti

ADVERTISEMENT

Dešimtoji Dainų Šventė – “Padainuosim dainų dainelę,” įvyks Čikagoje, liepos mėnesį.

Toronto jaunimo choristų ruoša prasidės sekmadieni, rugsėjo 7d, Prisikėlimo Parapijos repeticijų kambaryje, 4-5:30v.v. Kviečiame visus susidomėjusius prisidėti prie choro ir pranešti šią žinią draugams.

Registracija dar nebaigta ir dar nevėlu įsijungti i Toronto Jaunimo Choro eiles. Registruokitės adresu: viktoria.benotas @ gmail . com

Labai laukiam Jusu visų!

Pasimatysime choro kambaryje!

Jaunimo choro vadovės Nijolė Benotienė ir Dalia Viskontienė
Jaunimo choro vadovės Nijolė Benotienė ir Dalia Viskontienė

The Toronto Youth Choir is Commencing Rehearsals for the 10th Song Festival, All are Invited to Participate

The 10th North American Song Festival will take place in Chicago, in July 2015.

The Toronto Youth Choir will hold its first rehearsal for the song festival on Sunday, September 7th, in the choir room at Resurrection Parish, from 4pm-5:30pm. The choir organizers invite all who are interested to attend, and urge members to share the news with friends.

Please email viktoria . benotas @ gmail . com if you are interested, even if it’s after Sept. 7th.

See you in the choir room!