Vyshyvankos diena Toronte  

ADVERTISEMENT

Gegužės 18, ketvirtadienį, Kanados Ukrainiečių kongreso Toronto apylinkės nariai Vyshyvankos dienos proga surengė eitynes ir minėjimą. Eitynėse Bloor gatve iki High parke esančio paminklo Ukrainos įžymiajai poetei ir dramaturge Lesyai Ukrainkai (1876-1913) dalyvavo ne tik Toronte ir jo apylinkėse gyvenantys ukrainiečiai, bet ir dėl karo veiksmų praradę savo namus Ukrainos žmonės, kurie surado taikią pastogę Kanadoje. Vien Toronte  prieglobstį surado apie 60,000 ukrainiečių. Eitynėse dalyvavo ir kitų Kanados tautinių bendrijų atstovai.

Ukrainietiško tautinio margaspalvio siuvinėjimo tradicija – vyshyvanka – sulaukė susidomėjimo visame pasaulyje. Rusijos agresyvaus karo Ukrainoje metu Vyshyvankos diena  tapo ir protesto prieš brutalų karą simboliu. Rusijos bandymas sunaikinti Ukrainos valstybingumą, kultūrą, kalbą – visa tai, kas yra tautinės tapatybės šaltiniu beveik 40 mln.  Ukrainos žmonių, sulaukė pasmerkimo visame pasaulyje ir didžiulės paramos Ukrainos kovotojams už laisvę. Lietuva, lietuvių bendruomenės visame pasaulyje labai konkrečiai –  rinkliavomis radarams, bairaktarams, karių aprangai ir kt., remia Ukrainos kovą už teisę  turėti nepriklausomą valstybę, patiems pasirinkti savo kelią. Rusijos okupacijos kaina gerai  žinoma visoms Rytų ir Centrinės Europos valstybėms, todėl ir lemiamo Ukrainos pasipriešinimo kovose jos beatodairiškai – kartu iki pergalės – remia ukrainiečius.