Ketvirtą kartą organizuojamas Vilties bėgimas vyks Toronte birželio 11d.

Advertisement

Jau ketvirtą kartą organizuojame Vilties bėgimą Toronte birželio 11, šeštadienį, 11 v.r. Prisikėlimo parapijos aikštėje.

Vilties bėgimo įdėja kilo 2008 metais, kai broliai pranciškonai su Br. Benediktu priešakyje nusprendė pradėti įgyvendinti jau seniai puoselėtą projektą Klaipėdoje įkurti Vakarų Lietuvos onkologinių ligonių informacijos ir pagalbos centrą. Brolis pranciškonas Benediktas jautė Šventosios Dvasios skatinimą atsiliepti į Lietuvoje sergančiųjų vėžiu neviltį, kuria jie dalindavosi tik likimo brolių maldos grupėje Kretingoje.

Jam paskatinus, Klaipėdos miestas skyrė sklypą pranciškonams naujai kuriamame miesto rajone šalia Onkologinės ligoninės. Tai buvo ženklas, kad nuo šiol sergantiesiems vėžiu, bent Vakarų Lietuvoje, bus daugiau vilties. Nuo tada Viltis tapo kovos su vėžiu ir su mūsų visų abejingumu simboliu. Skatindamas paremti sergančiųjų vėžiu globą, brolis Benediktas su gausia grupe savanorių kasmet kviečia į bėgimo, irklavimo, šokio ir kitus Vilties renginius.

Kviečiame ir jus užsiregistruoti bei dalyvauti: bėgti penkis kilometrus arba eiti vieną. Jeigu negalite dalyvauti, kviečiame paremti bėgiką. Gausite kvitus dėl nuolaidų mokesčiams. Puiki komanda organizuoja šį renginį: Lilly, Laura, Laima, Onutė, Indrė, Indrė, Rasa, Julytė, Vilija, Irutė ir kunigas Aurelijus – ačiū jiems. Ačiū ir jums už paramą.

Inf.