Vilniaus universitetas kviečia į vasaros kursus

ADVERTISEMENT

Kviečiame mokytojus ar dėstytojus, dirbančius lituanistinio švietimo įstaigose užsienyje, teikti paraiškas intensyvioms neformalioms lituanistinėms studijoms Vilniaus universitete nuotoliniu būdu Studijų trukmė – 15 kalendorinių dienų.

Studijų metu mokytojai ir dėstytojai turės galimybę ne tik pagilinti lietuvių kalbos žinias, tačiau taip pat tobulinti didaktikos ir ugdymo psichologijos kompetencijas bei įgyti papildomų žinių apie Lietuvos kultūrą, literatūrą, istoriją, šiuolaikinį valstybės gyvenimą ir pan.

Studijų laikas: 2023 m. birželio 18 – liepos 2 d.

Studijos vyks: nuotoliniu būdu Microsoft Teams platformoje. Studijų apimtis: 40 kontaktinių valandų ir 40 savarankiško darbo valandų. Paskaitos vyks 9:00 val., 11:00 val. ir 13.30 val. Lietuvos laiku.

Kviečiame teikti paraiškas!

Paraiškos teikiamos iki: 2023 m. balandžio 18 d. imtinai (Lietuvos laiku).

Paraiškos pildomos: elektroniniu būdu čia, prie paraiškos pridedamas motyvacinis laiškas (rašomas laisva forma). Paraiškas ir motyvacinius laiškus pageidaujame gauti kuo anksčiau, kad žinotume būsimą dalyvių skaičių, o kitus dokumentus galite pateikti ir vėliau – iki 2023 m. balandžio 18 d. imtinai (Lietuvos laiku).

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti, išvardinti skyrelyje „Pateikiami dokumentai“. Dokumentus siųsti el. paštu [email protected], dokumentus reikia atsiųsti jau pateikus paraišką.

Daugiau  žinių apie šiuos ir kitus  vasaros lietuvių kalbos kursus  galite rasti  šiuo adresu: https://www.flf.vu.lt/lsk/kursai/vasaros-kursai

Lituanistinių studijų katedra
Taikomosios kalbotyros institutas
Filologijos fakultetas
Vilniaus universitetas