Viena rudens diena Anapilio sodyboje

Tradicinė rudeninė kapų lankymo diena lapkričio 1, sekmadienį, Anapilio sodyboje, Mississaugoje, kaip ir pavasarį, vyko ne visai  įprastai. Dėl COVID-19 pandemijos ir koronaviruso grėsmių pagal vyriausybės nurodymus teko riboti tikinčiųjų skaičių Mišiose, keisti per daugelį metų įprastą šios dienos tvarką, vengiant didelio susibūrimo uždarose patalpose.  Tą dieną rytinėse Mišiose giedojo vaikų choras „Gintarėliai“ (vad. D.Grigutienė), prieš  Atminimo Mišias buvo muzikinis susikaupimas (solistė Kellie Mašalas). Mišiose pamokslą sakė kun.P.Rudinskas.

Tradicinė Kanados lietuvių muziejaus-archyvo paroda, skirta Šv. Jono lietuvių kapinių 60-mečiui, persikėlė į interneto erdvę, bet vieną jos dalį, skirtą dailininko T.Valiaus kūrybai, buvo galima pamatyti dideliuose pastato languose. Daina Puterienė  didelės apimties plakatuose atkūrė dailininko eskizus kapinių koplyčios vartams. Juose vaizduojama labai svarbi Lietuvai istorija – kelias į krikščionybę. Atvažiavusieji eilutėje prie maisto galėjo pasižiūrėti šią parodą tiesiog pro automobilių langą.

Prisitaikant prie šiandieninio gyvenimo ir pagal sveikatos tarnybų reikalavimus teko keisti ir Ilgametę populiarią tradiciją – didžiojoje Anapilio salėje viešus lietuviškų patiekalų pietus, kuriuos rengia Kanados lietuvių katalikių moterų Anapilio skyrius su gausiais talkininkais. Šiemet pavasarį ir dabar, rudenį, pagal visus saugumo reikalavimus virtuvėje pagamintas ir supakuotas maistas buvo išduodamas  lauke irgi pagal griežtas taisykles, laikantis saugaus nuotolio. Ir virtuvės šeimininkės, ir „ maisto išdavimo tarnyba“ dirbo sparčiai, laukiančiųjų eilė greitai mažėjo… 

O Šv. Jono lietuvių kapinėse dar ligi vėlyvos popietės atskiromis grupelėmis prie savųjų ar artimųjų kapų vaikščiojo lankytojai, vėjo gūsių blaškomos pleveno atminimo žvakelių liepsnos.

Ntrs. A.Minkevičienės