Venesuelos lietuviai  grįžta į Lietuvą

ADVERTISEMENT

Spalio 13 dieną iš Venesuelos į Lietuvą atskrido 13 Lietuvos Respublikos piliečių, lietuvių kilmės asmenų bei jų šeimos narių. Perkėlimą organizavo Lietuvos ambasada Ispanijoje, įgyvendindama Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymą.

Atvykusius lietuvius ir jų šeimas Vilniuje pasitiko Pabėgėlių centro atstovai, kurie pasirūpino atvykusiųjų laikinu apgyvendinimu. Vėliau perkeltiems asmenims bus skiriamos išmokos įsikūrimui bei būtiniausioms reikmėms, teikiama pagalba vaikų ugdymui bei lietuvių kalbos mokymuisi, padedama darbo paieškose ir kita.

Lietuvos diplomatinėmis pastangomis, iš krizės apimtos Venesuelos pavyko pervežti 118 asmenų, kurie jau įsikūrė įvairiuose Lietuvos miestuose, čia dirba, mokosi ir sėkmingai integruojasi į visuomenės gyvenimą. 

Kelionės į Lietuvą laukia dar apie 40 asmenų. Perkeliamųjų asmenų išvykimą iš Venesuelos trikdo sunkumai dėl negaliojančių kelionės dokumentų, asmenų sveikatos problemų, Venesuelos biurokratinių kliūčių ir judėjimo šalyje apribojimų. Vykdydama Lietuvos įsipareigojimą padėti mūsų tautiečiams Venesueloje, Lietuvos ambasada Madride palaiko ryšį su Venesueloje esančiais lietuviais ir  kiekvienu perkeliamojo asmens atveju suranda individualų sprendimą.

                      URM inf. ir ntr.