Tebūnie ši diena pilna tikėjimo ir vilties, kad šviesa nugalės tamsą, gerumas, pasiaukojimas ir meilė artimajam – blogį.

Artėjančios Kristaus Prisikėlimo šventės proga linkime visiems mūsų skaitytojams  prasmingos veiklos ir sėkmės visuose darbuose, giedros pavasarinės nuotaikos!

Kanados lietuvių katalikų kultūros draugijos “Žiburiai” valdyba
Tinklalapio “Tėviškės žiburiai” redakcija

May the coming celebration of Christ‘s Resurrection inspire a renewal of faith and the hope that light will overcome darkness, that goodness, charity and love for our fellow human beings will prevail over evil.

We wish all our readers a peaceful Easter with best wishes to enjoy the gladness of spring and success in every endeavour.

Lithuanian-Canadian Cultural Society “Žiburiai“ and staff of tevzib.com

Jesus Appears to His Disciples

“On the evening of that first day of the week, when the disciples were together, with the doors locked for fear of the Jewish leaders, Jesus came and stood among them and said, “Peace be with you!” (Jn 20:19)

Read More >>>

In her essential volume Lithuanian Customs and Traditions, author Danutė Bindokienė writes about Easter and the time leading up to it, including Lent, Palm Sunday and Holy Week. In olden times, the last week of Lent was when preparations for Easter began, and Holy Thursday, Good Friday and Holy Saturday were very important.

Read More >>>

Būk pasveikintas!

KAZYS BRADŪNAS

PRISIKĖLIMAS

Pro ežero rūkus į kitą pusę
Neprasiskverbia akys ir gana.
Bet jau suošia, susiūruoja pušys —
Prasideda giedrėjanti diena.

Iš požemio išrieda saulė,
Tartum viščiukas iš kiaušinio…
Prisikėlimo laukei valandom.
Dabar klausaisi
Paukštės balso sidabrinio
Lyg Apreiškimo,
Rašomo gaidom.

Kristaus Prisikėlimo šventė kviečia mus į visa tai, kas vyksta mūsų gyvenime ir aplink mus, žvelgti būsimojo prisikėlimo šviesoje.

(Kardinolas  Sigitas Tamkevičius)

X