Būk pasveikintas!

Ant liaunų šakų sutūpę,
Pumpurai pavasariu pragydo –
Sveikina gyvenimą –
Tą pilką mūsų būtį…
Čiulba žiedas, širdyje pražydęs: –
Būk pasveikintas,
Prisikėlimo –
Amžino stebuklo –
Ryte!

Mes dar negalimę švęsti visi kartu, tad siūlome prisiminti, kaip anksčiau švęsdavome Velykas Lietuvių Namuose. Šią pavasario šventę pagal tradiciją daugelį dešimtmečių rengė Lietuvių Namų moterų būrelis, pakviesdamas šeimas ir pavienius tautiečius prie turtingo velykinių vaišių stalo, pradžiugindamas vaikų šventiška menine programa.

Linkime visiems gražios ir prasmingos Kristaus Prisikėlimo ir pavasarinio atsinaujinimo šventės!

                                                                                                            LN valdyba

Arch. nuotraukose: Velykų šventė Lietuvių namuose prieš daugelį dešimtmečių

X