Prasidėjo registracija studentams vasaros stažuotei Lietuvos Vytauto Didžiojo universitete

ADVERTISEMENT

Vytauto Didžiojo universitetas sausio 18 d. paskelbė registraciją į vasaros stažuočių programą „SIP”.

Studentų stažuotės – tai praktinė galimybė užsienio jaunimui Lietuvoje įgyti ne tik savo studijuojamos srities profesinių įgūdžių, bet ir pradėti mokytis ar patobulinti lietuvių kalbos žinias bei artimiau susipažinti su šiuolaikine Lietuva.

Praktikos vietos studentams surandamos atsižvelgiant į jų studijų kryptis. Stažuotes siūloma atlikti pas VDU socialinius partnerius – pradedant Kauno miesto savivaldos bei medicinos įstaigomis, baigiant meno muziejais ir nevyriausybinėmis organizacijomis.

Sėkmingai atlikusiems praktikas bei apsigynusiems baigiamąjį darbą studentams VDU suteikia 6 akademines įskaitas (ECTS).

SIP programos dalyviai nebūtinai turi kalbėti lietuviškai ar turėti lietuviškas šaknis – laukiami visi, susidomėję Lietuva ir galimybe čia įdomiai bei naudingai praleisti vasarą. Stažuotojams pirmiausiai siūlomosįvadinės dienos VDU. Jų metu studentai turės galimybę klausyti universiteto profesorių paskaitų apie šiuolaikinės Lietuvos aktualijas, lankyti lietuvių kalbos pamokas bei dalyvauti specialiai jiems parengtoje kultūrinėje pažintinėje programoje.

Programos trukmė – šešios savaitės (2016 m. liepos 7 – rugpjūčio 18 d.d.) Daugiau informacijos gausite kreipdamiesi į universiteto atstovą Dominyką Graibų, VDU tarptautinių ryšių tarnyba, el. paštu: d.graibus@ trt.vdu.lt, tel.: +370 37 327 981, vdu.lt

Summer Internship Programme (SIP) Registration Now Open

Youths from anywhere in the world are invited to register for a six-week internship program in Lithuania, aptly named „Summer Internship Programme” (SIP).  SIP online registration is now open: The deadline is March 15th 2016.

The program is a part of the Vytautas Magnus University (VMU) social project entitled World Lithuanian University and runs from July 7th to august 18th, 2016. Internship placements for the students are provided based on their chosen fields including finance and economics, politics and international relations, medicine and social work, communication and public relations, marketing, advertising, technology, engineering, and more. Opportunities are offered to complete internships at workplaces or institutions which are social partners of VMU, including Kaunas city municipality, medical institutions, museums and NGOs. Optional Lithuanian language courses are offered, as well as accommodation at VMU dormitory.

The participants do not have to be of Lithuanian origin; world Lithuanians and anyone interested in the Baltic country may apply. Students from Gabon, Spain, South Korea, France, Brazil, Turkey, Ukraine and Germany have participated in the SIP in past years. Students who successfully complete their internship and defend their final project are awarded 6 academic credits (ECTS).

Participation fee is EUR 390. It includes the cost of accommodation at the university dormitory in the city centre, additional activities (sightseeing tours, excursions, etc.).

Application deadline – March 15, 2016. To apply and for more information visit vdu.lt.