Ukrainai dar reikia mūsų paramos

ADVERTISEMENT

Jau devintas mėnuo, kai Ukraina ir jos žmonės gynėjai atkakliai kovoja su Rusijos armijos nešamu teroru, agresija ir smurtu, sėkmingai laisvina okupuotas teritorijas. Demokratiškojo pasaulio visuomenė nuo pat vasario 24-osios palaiko Ukrainos teisę ginti savai teritorijos vientisumą, savo valstybes teisę pasirinkti tolesnį valstybingumo stiprinimo kelią ir apsisprendimus. Vasario, kovo mėnesiais įvairiose pasaulio valstybėse ir žemynuose vyko dideli ir gausūs protesto renginiai, smerkiantys Rusijos karinius veiksmus Ukrainoje, palaikantys ukrainiečių laisves kovą. Ukrainos laisvės gynėjams ir jos žmonėms, patiriantiems kasdieninius Rusijos apšaudymus raketomis, tokio palaikymo reikia ir dabar.

Spalio 11 d. prie Rusijos konsulato Toronte vyko protesto mitingas, kurį surengė  Kanados ukrainiečių kongreso Toronto skyrius. Jame dalyvavo daugiau kaip 1,000  Toronto gyventojų, palaikančių Ukrainos laisvės kovą. Mitinge dalyvavo kai kurių  tautinių bendruomenių atstovai, reikalaudami tuojau pat sustabdyti karinius veiksmus, išvesti rusų kariuomenę ir okupuotų Ukrainos teritorijų. Mitinge į susirinkusius kreipėsi Kanados lietuvių bendruomenės Krašto valdybos pirmininkas K.Deksnys:

„I stand here today on behalf of Canada’s Lithuanian Community as well as on behalf of the Central and Eastern European Council of Canada. It seems that Putin is upset. The bombing of the bridge from Russia to occupied Crimea he considers an act of terrorism. Of course, bombing schools, churches and hospitals is justified. He even boasted that he himself authorized the strikes on these targets throughout Ukraine, boasting to his policy of Ukrainian genocide. All this has done is strengthened the resolve of Ukrainians and their friends around the world. We will not rest until this madman has been held to account for his crimes.

Two weeks ago, it was my honor, along with many Ukrainian Canadian as well as the presidents of the Estonian and Latvian communities in Canada to be named to Putin’s list of sanctioned Canadians. This just goes to show Putin’s fear of the Ukrainian and Baltic communities in Canada.

We will not stop fighting for Ukraine so long as one Russian soldier stands on Ukrainian soil. We must continue to pressure our government, corporations in Canada and especially NATO countries to do more for Ukraine by increasing sanctions and closing existing loopholes in sanctions against Russia and enforcing these sanctions among member states.

We must block western countries from accepting Russian refugees fleeing Putin’s draft. If they are afraid of fighting against the Ukrainian army, they should stay in Russia and fight for peace, not hide in Finland and other western countries.

And my biggest question is, Why is this office this symbol of Russian terrorism still here.?  Prime Minister Trudeau, shut down this office of evil and send these puppets packing back to their master.

The members of the CEEC and the people of Lithuania and Lithuanians around the world have always been brothers with Ukraine, are today brothers of Ukraine, and will remain brothers of Ukraine in the defeat of Putin and Russia.

Slava Ukraini!”

Mitingo vedėjas pasidžiaugė Kanados lietuvių beatodairišku palaikymu Ukrainai ir jos žmonėms. Pasak jo: „Ukraina palaiminta, kad ją palaiko kitos, laisvę mylinčios tautos visame pasaulyje. Viena iš tokių šalių yra Lietuva – tauta, kuri, kaip ir Ukraina, ištvėrė ilgą ir žiaurią Sovietų diktatūrą. Per pastaruosius ilgus mėnesius Toronto lietuvių bendruomenė ypač palaikė Ukrainą. Dėkojame lietuvių bendruomenei už dalyvavimą mūsų mitinguose ir palaikymą Ukrainos siekiui – laisvei ir tautiniam apsisprendimui.”

Ntrs. iš mitingo prie Rusijos konsulato – bendri kadrai:

Kalba KLB krašto valdybos pirmininkas K.Deksnys
Per ukrainiečių demonstraciją Toronte spalio 11 d. priešais Rusijos konsulatą buvo atidengtos durys iš subombarduoto daugiabučio namo Kharkive. Nuotraukoje prie skeveldrų apgadintų durų stovi demonstracijoje dalyvaves KLB pirmininkas Kazimieras Deksnys

 

Spalio 22 dieną Kanados sostinėje Otavoje vyko visai kitokio pobūdžio renginys, bet irgi skirtas Ukrainos laisvės kovai paremti.  Bėgimas  #Run for Ukraine į rudenines gatves išviliojo visus, kam artima ši sporto šaka ir kas neabejingas Ukrainos kovai prieš Rusijos agresiją. Šis paramos renginys buvo skirtas paremti Ukrainos laisvės gynėjams. Lėšos, kurias surinko bėgikai ir jų rėmėjai, skiriamos Ukrainos kariams tinkamai karo ir žiemos sąlygomis avalynei. Kanados lietuvių bendruomenei šiame paramos bėgime atstovavo Darius Skusevičius, Lietuvos ambasadorius Kanadoje.