Tremties archyvai atviri visiems

Birželio 1 dieną Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras atveria viešąją prieigą http://www.lietuviaisibire.lt/lt/represuotieji, kurioje pateikiami duomenys apie 1940-1953 metais sovietų okupacinės valdžios represuotus (ištremtus, įkalintus, nužudytus) Lietuvos gyventojus.

Šie duomenys pradėti rinkti 1988-aisiais susikūrus Sąjūdžio komisijai stalinizmo nusikaltimams tirti (pirmininkas Julius Juzeliūnas). Mečio Laurinkaus vadovaujama Komisijos narių grupė platino Lietuvoje Sąjūdžio anketas apie Lietuvos gyventojų trėmimus, lagerius, žudynes. Užpildytas anketas analizavo, sistemino, sudarė kartotekas. Iš viso apie Lietuvos gyventojų patirtas represijas, ginkluotą ir pilietinį pasipriešinimą sovietų okupaciniam režimui surinkta daugiau kaip 150,000 autentiškų liudijimų – anketų, dokumentų, laiškų, trumpų ir didesnės apimties pasakojimų. Didžioji dalis šių liudijimų Komisiją pasiekė Atgimimo ir pirmaisiais Nepriklausomybės metais. Kartu su archyviniais dokumentais, įvairių autorių skelbta medžiaga šie liudijimai sudarė tęstinio leidinio Lietuvos gyventojų genocidas I–V t. pagrindą. Prieigoje pateikiama svarbiausia informacija apie represuotą asmenį: vardas, pavardė, gimimo metai, gyvenamoji vieta represijų metu, patirtos represijos pobūdis, metai, tremties ar kalinimo regionas SSRS, asmens likimas – grįžo, negrįžo, mirė represijos vietoje. Ieškoti norimos informacijos lankytojai galės pagal įvairius punktus. Bus galimybė šios prieigos duomenis tikslinti ar papildyti.

LGGRTC inf.