Toronto Maironio mokyklos žinios

  • Lietuvos Kankinių parapija paaukojo $500 mūsų mokyklai.
    Dėkojame!
  • Birželio 12 d. mokinių tėvams  išsiųsime  pažymėjimus elektroniniu  paštu.
  • Birželio 19-oji – paskutinė šių mokslo metų diena.
  • Vasaros pabaigoje pranešime, kaip registruotis naujiems mokslo metams.

 

Živilė