Toronto KLB žinios – Juodojo kaspino dienos minėjimas Toronte

Kartu su latviais, estais ir kitomis Rytų bei Vidurio Europos bendruomenėmis minėkime JUODOJO KASPINO DIENĄ – Kanados diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti

šį pirmadienį, rugpjūčio 23 d., 7 v. v., 

Toronto rotušės aikštėje (Nathan Phillip aikštėje šalia Laisvės arkų)

Tvirtai susikibsime rankomis solidarumo grandinėje, minėdami Baltijos kelią ir paremdami demokratinį judėimą Baltarusijoje.