Toronto Aukštesniųjų lituanistinių kursų žinios 

Šįmet kursai prasidės spalio 2 d. Pamokos 9 v.r. – 12.30 v.p.p nuotoliniu būdu, kaip ir pernai. Prašome registruotis per „TCDSB continuing education Saturday morning courses platform – community sites“. Pirmojo kurso kodas: – LLTBD1. Antrojo kurso kodas: –  LLTCU1. Trečiojo kurso kodas: – LLTDU1.        

                                                                              Brigita Ručinskienė, kursų vedėja