Tiesos ir susitaikymo diena Kanadoje

Advertisement

Šiandien Kanada mini pirmąją valstybinę Taikos ir susitaikymo dieną, Neseniai Kanados parlamentas vienvbalsiai pritarė sprendimui rugsėjo 30-ąją skelbti  valstybine atminimo diena, skirta pagerbti Kanados čiabuvių vaikų, buvusių valstybinių rezidencinių mokyklų auklėtinių atminimui.

Murray Sinclair – buvęs senatorius, valstybinės Truth and Reconciliation komisijos pirmininkas (2007-2015)

Ši diena, reikalaujant Kanados čiabuvių organizacijoms ir jų teisių gynėjams, turi skatinti pažinti tikrąją valstybės istoriją ir su garbingais, ir su skaudžiais praeities įvykiais. Kanados pirmųjų gyventojų istorija dar tik rašoma, atskleidžiant vis naujus faktus apie čiabuvių bendruomenių, jų šeimų kultūros ir tapatybės praradimus, vaikus, patyrusius prievartą ir brutalumą ar dingusius be žinios. Devyniolikto šimtmečio antroje pusėje, siekiant kuo greitesnės asimiliacijos į anglosaksų kultūrą, daugiau kaip 150 000 čiabuvių vaikų buvo atskirti nuo šeimų ir apgyvendinti rezidencinėse mokyklose. Jų ateitį ir likimus tuometinė Kanados vyriausybė buvo patikėjusi katalikų Bažnyčiai. Tačiau netgi po šių mokyklų uždarymo išaiškėjo tiesa apie Kanados čiabuvių vaikų skaudžią patirtį. Todėl 2007 – 2015 m. buvo suburta ir veikė valstybinė Tiesos ir susitaikymo komisija, vadovaujama teisininko ir senatoriaus Murray Sinclair, išaiškino ir paskelbė daugybę skaudaus piktnaudžiavimo ir aplaidumo bei prievartos faktų šiose mokyklose. Šios komisijos tyrimųi išvados paskatino vyriausybę ir visuomenę atkreipti dėmesį ne tik į praeitį, bet ir dabartinį Kanados čiabuvių gyvenimą. Buvo įsipareigota gerinti jų gyvenimo socialines, buitines, sveikatos priežiūros sąlygas, skatinti švietimą ir savosios kultūros pažinimą. Tačiau šiemet pavasario atradimai vėl atnaujino nuoskaudas dėl praeities. Kelių buvusių Br.Kolumbijoje, Saskatchewan rezidencinių mokyklų teritorijose atrasti nežymėti apie 1200 kapų, kuriuose buvo palaidoti Kanados čiabuvių vaikai, gyvenę laikotarpiu nuo XIX šimtmečio pabaigos iki XX šimtmečio 10-ojo dešimtmečio, versti lankyti minėtas mokyklas. Tai iš naujo sužadino čiabuvių nuoskaudas ir sukėlė visuomenės reikalavimus siekti tiesos ir galimo susitaikymo. Kanados katalikų Bažnyčia atsiprašė Kanados čiabuvių už šimtmetį trukusią prievartą, piktnaudžiavimą, aplaidumą jos valdomuose internatuose. Savo pareiškime vyskupai teigė „pripažįstantys mokinių patirtas kančias“, pranešė, kad gruodžio mėnesį Kanados čiabuvių delegacija vyks į Vatikaną susitikti su popiežiumi.

Kuo bus užpildyta pirmoji Tiesos ir susitaikymo diena – priklauso nuo mūsų visų, nuo jautrumo neteisybei, šalia mūsų esančių bendruomenių skausmingai patirčiai. Federacinėms ir valstybei priklausančių sričių įstaigoms rugsėjo 30-oji – nedarbo diena, kitiems gali būti pasirinktinai. Kiekviena provincija ar organizacija šią dieną žymi savaip. Kanados čiabuvių organizacijos tikisi, kad ši diena bus skirta išsamesniam Kanados istorijos, taip pat ir pirmųjų jos gyventojų kultūros, tradicijų pažinimui, rimties ir susikaupimo diena, su apmąstymais apie buvusias skaudžias patirtis ir jų atgarsius bei poveikį visai visuomenei.