Sveikiname XVI Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventės rengėjus, vadovus ir šokėjus, kitus dalyvius ir svečius!

ADVERTISEMENT

Sveikiname XVI Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventės rengėjus, vadovus ir šokėjus, kitus dalyvius ir svečius! Esame dėkingi už lietuvių tautinio paveldo puoselėjimą, linkime gero oro ir smagios nuotaikos!