Sveikiname su Šv. Kalėdomis ir linkime šviesių ir viltingų Naujųjų metų!

Sveikiname su Šv. Kalėdomis visus bendradarbius ir skaitytojus Kanadoje, Lietuvoje ir kitose šalyse, rėmėjus bei tautiečius, linkėdami šviesių ir viltingų Naujųjų metų!

„Tėviškės Žiburiai“ – Lights of Homeland tiklalapio redakcija