Suteiktos geresnės galimybės užsienio lietuviams

Nuo šiol valstybės paramą studijoms Lietuvoje galės gauti visose šalyse veikiančių lituanistinių mokyklų mokytojai ir užsienio lietuvių jaunimas.

Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė patvirtino naują valstybės paramos teikimo užsieniečių ir užsienio lietuvių studijoms ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje tvarką.

„Naujoji valstybės paramos teikimo tvarka leis stiprinti lituanistinį mokymą ir ryšį su užsienio lietuviais, sudarant geresnes sąlygas užsienio lietuviams ir lituanistinių mokyklų mokytojams studijuoti Lietuvoje”, – sako ministrė A. Pitrėnienė.

Iki šiol valstybės paramą studijoms Lietuvoje galėjo gauti tik gyvenantieji šalyse, su kuriomis Lietuva buvo pasirašiusi tarptautinio bendradarbiavimo sutartis. Užsieniečių studijoms ir lituanistiniam švietimui Lietuvos aukštosiose mokyklose gali būti skiriamos stipendijos dalinėms, magistrantūros, lituanistinėms studijoms, lietuvių kalbos ir kultūros kursams bei išmokos kelionės išlaidoms padengti.