Surask paparčio žieda

ADVERTISEMENT

Po ilgos pertraukos, Toronto Gintaro tautinių šokių ansamblio metinis koncertas bus ypatingas. Birželio 24 diena vyks Gintarinių Joninių šventė Surask paparčio žiedą, Anapilio salėse Mississaugoje ON. Be Toronto Gintaro šokių ansamblio pasirodymų, pasirodys kviestiniai atlikėjai iš Lietuvos, Švedijos, Argentinos ir JAV. Kaip įprasta, prie pasirodymų prisidės Kaimo Kapela. Gintaro studentų grupė yra užmege artimus ryšius su vietinė Ukrainos šokių mokykla „Barvinok“, ir jie taip pat pasirodys. Ir Išgirsite garsaus skrabalų meistro Regimantas Šililnskas is Lietuvos muzikos.

„Barvinok“ šokėjai

Programa ir pasirodymai vyks visa popiete. Tarp pasirodymų bus proga aplankyti muge, užeiti į Kanados Lietuvių Muziejus Archyvas, pavalgyti skanaus lietuviško maisto ir pabendrauti. Mugėje bus galima nusipirkti juvelyraus, vitražo, linines staltieses, medžio drožinių, ir šakočių!  Muziejuje galėsite susipažinti su lietuvių bendruomenės istorija Kanadoje. Festivalis tęsis linksmavakariu nuo 8 v.v. iki 1 v.r.

Cleveland (JAV) „Švyturio” šokėjai

Bilietus galima įsigyti iš anksto tinkle: togintaras.ticketspice.com/gintarines-jonines. Bilietai suaugusiems $20, vaikams (5-16m) $10. Prie durų bilietus bus galima pirkti: $25 suaugusiems, $15 vaikams. Isigije bilietus elektroniškai, kredito koretelėje bus pažymėta  Ärunas Pabedinskas. Durys publikai bus atidarytos 2 val popiet. Mugė veiks iki 8 v.v., o virtuvė iki 9 v.v.

Daugiau informacijos galite rasti internete, torontogintaras.com, arba facebooke: Gintarines Jonines puslapyje. Laukiam visų, iš arti ir toli, atvykt ir pasidžiaugt joninių šventėje.

Toronto lietuvių jaunimo šokių ansamblis “Gintaras” kviečia į būsimą vasaros šventę. „Gintarinės Joninės” – 2023 m. birželio 24 d., Anapilio sodyboje.

 

ADVERTISEMENT