Studentų dėmesiui – skiriamos stipendijos!

ADVERTISEMENT
  • Kanados lietuvių fondas skiria STIPENDIJAS gimnaziją baigusiems ir įvairius aukštuosius mokslus studijuojantiems lietuvių kilmės studentams. Užpildžius prašymą reikia pateikti iki rugpjūčio 31 d. Prašymo formą ir daugiau žinių gausite KLF raštinėje tel. (416) 239-9889, el.paštu: [email protected].
  • Dėmesio – STIPENDIJA STUDIJOMS! 1980 m. liepos 12 d. kun. Petrui Ažubaliui staiga iškeliavus amžinybėn, jo vardu buvo įsteigtas fondas, skirtas humanitarinius mokslus studijuojantiems lietuviams. Nuo 2017 m. šį fondą tvarko Kanados lietuvių fondas. Užpildžius prašymą reikia pateikti iki rugpjūčio 31 d. Prašymo formą ir daugiau žinių gausite KLF raštinėje tel. (416) 239-9889, el.paštu: [email protected].