Stovyklautojai sugrįžo į „Kretingą“

Praėjusiais metais COVID-19 pandemija atnešė vieną iš didžiausių vasaros praradimų lietuvių ir lietuvių kilmės vaikams – dėl grėsmių sveikatai ir Kanados vyriausybės draudimų pirmą kartą per daugelį dešimtmečių neveikė Toronto Prisikėlimo parapijos vaikų ir jaunimo stovykla „Kretinga“ Žaliuose pušynuose, ežero pakrantėje neskambėjo jaunimo balsai. Šiemet, nors pandemija ir nesibaigė, bet sušvelnėjus visiems draudimams, „Kretingos“ vadovai pasiryžo sugrąžinti jaunimą į „Kretingą“, tiesa, ne visai tradiciniu būdu. Jau vasaros pradžioje buvo paskelbti kvietimai į ketvertą liepos mėnesio sekmadienių rengiamas Mišias „Kretingos“ stovyklos pušų paunksmėje – savotiškoje žaliojoje šventovėje. Į Mišias rinkosi jaunimas, vaikai ir tėvai, jas, kaip ir kasmet, aukojo prelatas Edis Putrimas, giedojimu rūpinosi ir pritarė D.Biskienė, J.Krikščiūnienė, Gintas Pabedinskas, Aleksa Vadauskaitė, Gabrielė Navickaitė ir kiti. Susidomėjimo sulaukė ir liaudies muzikos atlikėjų Honeypaw duetas Jurgita Žvinklytė ir Mati Palonen.

Liepos 11-17 d.d. „Kretinga“ kvietė į nuotolinę stovyklą su įdomia programa, visoms dienoms. Pasibaigus nuotolinės stovyklos programoms, paprašiau Linos Kuliavienės, ilgametės „Kretingos“ stovyklos organizatorės ir vadovės, pasidalinti stovyklavimo įspūdžiais. L.Kuliavienė (telefonu) papasakojo, kad visos stovyklos dienos buvo labai skirtingos ir įdomios. Tiesa, dalyvavo kiek mažiau nei tikėtasi stovyklautojų, nes daugelis jau buvo užsiregistravę kitose stovyklose arba papildomo mokymo programoms. Bet džiaugiamės, kad „Kretingą“ atrado ir toliau gyvenantys lietuviai. Tai Simona ir Katrytė iš Vankuverio. Šiaip atvykti į Torontą joms būtų toli, o interneto Zoom programa leido joms susipažinti ir pabendrauti su jaunimu. Sunku išskirti, kuri diena buvo įdomiausia. Vieniems gal patiko žvakių liejimo ar piešimo valandos, kitiems dainavimo. Mokėmės šokti šokį Erusalime. Šis šokis gimė Afrikoje, skatinant visas bendruomenes jo mokytis ir šokti. Šokančius prašo skelbti savo šokį Youtube ir taip vienyti bendruomenes visame pasaulyje. Dvi dienas stovyklautojai ir netgi jų tėveliai skyrė ir kulinarijos pamokoms. Kartu su Genovaite Kobelskiene vieną dieną kepė kotletus, kitą dieną – trupininį pyragą su uogiene. Atrodo, kad šios pamokos, kurių rezultatą galima ir suvalgyti, patiko visiems. Už įdomią ir sklandžią stovyklavimo savaitės programą esame dėkingi Kretingos programų vadovei Linai Jaglowitz, jos padėjėjams Dominykui Gužauskui, Tomui Šiaučiuliui, Mikui Jaglowitz ir kitiems, prisidėjusiems, kad vasara „Kretingoje“ būtų smagi.