Solidarumo su Ukraina renginys Hamiltone

ADVERTISEMENT

Kovo 5 dieną Hamiltono lietuvių bendruomenė paminėjo abi Lietuvai svarbias istorines datas – Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją. Renginyje kartu buvo paminėta ir kita svarbi sukaktis – Kanados lietuvių bendruomenės 70-metis. Šio renginio metu taip pat buvo prisiminta ir Ukraina, jau antruosius metus kovojanti su Rusijos armija, bandančia okupuoti kuo didesnę šios valstybės dalį; kovojančios valstybės paramai buvo skelbtas aukų rinkimo vajus. Hamiltono lietuvių bendruomenė pakvietė šio miesto estų, latvių, lenkų, ukrainiečių bendruomenių atstovus kartu pasižiūrėti ukrainiečių dokumentinio filmo “Freedom in Fire: Ukraine’s Fight for Freedom”. Filme pasakojama apie Rusijos agresiją Ukrainoje, kasdieninį jos žmonių gyvenimą, kai Rusijps raketos griauna gyvenamuosius namus, ligonines, vaikų žaidimo aikšteles, naikina elektros, šilumos, vandens tiekimo tinklus. Filmą pristatė Kanados lietuvių bendruomenės Krašto valdybos pirmininkas K.Deksnys ir D.Skusevičius, Lietuvos ambasadorius Kanadoje. Renginio rėmėjų kredito kooperatyvo “Talka”vardu  valdybos pirmininkas M.Gudinskas įteikė finansinės paramos čekį šios šventės organizatoriams – Hamiltono lietuvių bendruomenei. Prisijungdami prie Kanados vyriausybės ir žmonių visuotinės paramos kovojančiai Ukrainai Ron Smith, “Talkos kredito kooperatyvo vedėjas, perdavė ukrainiečių atstovams $5,000 čekį.