Šokių šventės Argentinoje aidai

Advertisement

Praėjusius metus Argentinos lietuvių bendruomenė palydėjo  neeiliniu kultūriniu renginiu. Argentinoje, Beriso mieste, 2022m. gruodzio 17 d. įvyko šokių šventė „Ten, kur Nemunas banguoja“, skirta Argentinos lietuvių draugijos „Nemunas“ lietuvių tautiniu šokių kolektyvų „Skaidra“ ir „Nemunas” 50-ties metų jubiliejams. Šventėje dalyvavo daugiau nei 400 šokėjų, o jų programą stebėjo daugiau kaip 1200 žiūrovų.

Šokėjai į šventę atvyko iš įvairių šalių – Argentinos, Urugvajaus, JAV, Švedijos ir Lietuvos. Renginyje dalyvavo ir ne lietuvių šokių kolektyvai iš Beriso miesto. Anot organizatorių, renginys buvo skirtas išsaugoti kultūrų įvairovę, išlaikyti lietuvišką tradiciją ir parodyti visam pasauliui Berisą ir jo daugiakultūrinę mozaiką.

Šventės programoje buvo pristatyti 22 šokiai ir įvairūs Lietuvos regionai. Tai profesoriaus daktaro Vidmanto Mačiulskio choreografiniai kūriniai: „Kaip du paukšteliai“, „Jadvygos polka“, „Linksmapolkė“. Buvo šokami ir istoriniai lietuvių šokiai, labai laukiami visų tautiečių: „Aštuonnytis“, „Malūnas“, „Jievaro tiltas“, „Ant kalno karklai“. Vaikai ir veteranų kolektyvai turėjo savo dalį, kur šoko „Pelėdą“ ir „Kalvelį“. Trečioji dalis buvo sudaryta iš lietuvių vestuvinių šokių siuitos, o artėjant pabaigai laukė „Paskutinė polka“ bei „Suktinis“.

Renginyje dalyvavo Beriso miesto savivaldybės merasir kiti atstovai, PLB kultūros komisijos pirmininkė Jūratė Caspersen, svečiai iš Lietuvos. Tylos minute buvo pagerbtas ukrainiečių, žuvusių dėl Rusijos pradėto karo Ukrainoje, taip pat pareikšta pagarba ir padėka prelatui E.Putrimui, mirusiam 2022 m. lapkričio 15 d. Prelatas E. Putrimas buvo Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovadai ir Pietų Amerikos lietuvių globėjas, ypač – lietuviškojo jaunimo, be kita ko, jis buvo Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimo įkūrėjas ir globėjas.

Renginio metu buvo perduoti Lietuvos vadovų vaizdo sveikinimai šventės dalyviams ir svečiams.

Šokių šventę Argentinoje „Ten, kur Nemunas banguoja” Beriso miesto savivaldybė jau anksčiau pripažino ir paskelbė „municipaliniu paveldu“, o Buenos Airių provincijos vyriausybė paskelbė šventę „Provincijos paveldu“ ir „Provincijos parlamento paveldu“.