Skelbiamas 2018 m. Užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo konkursas

Užsienio lietuvių jaunimo organizacijos jau gali teikti paraiškas jaunimo reikalų departamento organizuojamam projektų finansavimo konkursui.

Konkurso tikslas – remti užsienio lietuvių jaunimo organizacijų ir joms atstovaujančių organizacijų veiklą, skirtą lietuvybei, bendruomeniškumui, Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių bendradarbiavimui puoselėti.

Finansuojamos veiklos :

  • užsienio lietuvių jaunimo organizacijų ir (ar) joms atstovaujančių organizacijų veiklos, skatinančios užsienyje gyvenančio lietuvių jaunimo tarpusavio bendradarbiavimą, tautinio tapatumo išsaugojimą;
  • bendri užsienio lietuvių jaunimo organizacijų ir (ar) joms atstovaujančių organizacijų renginiai ir bendradarbiavimas su Lietuvos jaunimo organizacijomis ir (ar) su jaunimu dirbančiomis organizacijomis;
  • užsienio lietuvių jaunimo organizacijų kūrimosi ir plėtros skatinimas ir atstovavimas užsienio lietuvių jaunimo ir užsienio lietuvių jaunimo organizacijų interesams valstybės institucijose bei įstaigose bendradarbiaujant su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis Lietuvos ir tarptautiniu lygiu;
  • užsienio lietuvių jaunimo poreikių analizavimas, siekiant išsiaiškinti, kas motyvuotų jaunuolius grįžti gyventi, mokytis ir dirbti į Lietuvą, ir konkrečių siūlymų, skirtų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (toliau – Ministerija) bei Departamentui, jei yra poreikis, – kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms, parengimas ir pateikimas;
  • užsienio lietuvių jaunimo organizacijų ir (ar) joms atstovaujančių organizacijų veiklos, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.

Projektų priėmimo pradžia – 2018 m. kovo 14 d. Projektų priėmimo pabaiga – 2018 m. balandžio 12 d.

Didžiausia vienam projektui galima skirti suma – 34 000 (trisdešimt keturi tūkstančiai) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma – 500 (penki šimtai) Eur. 

Konkurso dokumentus galite rasti čia.  Nuostatų priedus galite rasti Priedų skiltyje, dešinėje dokumento pusėje.

JRD informacija