Simpoziumas apie pirmos kartos estų,lietuvių ir latvių kilmės Kanadiečius

Advertisement

Po sekmingai paruoštos „Sharing Our Stories“ parodos, Kanados lietuvių muziejus-archyvas, dalis „Baltic Canadian Imprints“ grupės, ruošia simpoziumą.

Parodoje susipažinome su II Pasaulinio karo imigrantais ir jų gyvenimo istorija.  Dabar kreipiame dėmesį į jų sukurtas šeimas ir ypač į Kanadoje gimusius vaikus. Pirmosios kartos simpoziumo dalyviai iš Kanados estų, latvių, lietuvių ir Baltijos vokiečių bendruomenių pristatys savo gyvenimo patirtis augant dvejose kultūrose.  Dr. Jaak Rakfeldt pristatys savo mokslinių tyrinėjimų rezultatus šioje srityje ir vadovaus aptarimui.

Į simpoziumą kviečiame visus,norinčius dalyvauti, tik prašome pranešti apie dalyvavimą iki lapkričio 6 d. el.paštu [email protected].ca arba skambinti 416-925-9405.

Šeštadieni, lapričio 11d., 2-5vv
VEMU/Estonian Studies Centre
310 Bloor St. W., Toronto ON, M5S 1W4 (entrance on Madison Avenue)

KLMA Inf.

Sharing Our Stories: Born in Canada Symposium

Guest speaker Dr. Jaak Rakfeldt PhD, LCSW – Bethany Connecticut, USA

Panel discussion by first generation representatives from each BCI community

 Saturday, November 11, 2017 from 2-5pm
VEMU/Estonian Studies Centre
310 Bloor St. W., Toronto ON, M5S 1W4 (entrance on Madison Avenue)

 R.S.V.P. by November 6th to Piret Noorhani, [email protected] or 416-925-9405