Pristatomas A. Zalanskaitės dokumentinis filmas “Nepaprasta auka” KLMA salėje

Lapkričio 5, sekmadienį, prieš Mirusiųjų pagerbimui skirtas Mišias Anapilio sodyboje, Kanados lietuvių muziejaus – archyvo salėje, 12 v.d atvykstantis iš Čikagos kun. G.Vitkus, SJ, pristatys Agnės Zalanskaitės sukurtą naują istorinį dokumentinį filmą “Nepaprasta auka.” 

Tai dokumentais, prisiminimais pagrįstas pasakojimas apie partizaninį pasipriešinimą sovietizacijai ir sunkius pasirinkimus, su kuriais susidūrė to meto žmonės, kuriems rūpėjo Lietuvos nepriklausomybės reikalai. Visa tai siejama su konkretaus asmens – profesionalaus karo inžinieriaus, pulkininko, gausios šeimos tėvo ir mylimo vyro Juozo Vitkaus – Kazimieraičio asmenybės pristatymu. Norintieji galės įsigyti knygą arba filmą įsigyti (DVD/USB) apie šią istorinę asmenybę.

“Man, kaip vaikaičiui, mano senelis darė, daro ir darys stiprų poveikį, padėdamas ieškoti tyresnių motyvų pasirinkimams daryti ir ištęsėti duotus priesakus ir įsipareigojimus. Apie tai norėtųsi pakalbėti po filmo peržiūros būsimo aptarimo metu,”  rašo kun. G. Vitkus, dalyvavęs šio filmo pristatymuose Lietuvoje ir kai kuriuose JAV telkiniuose.  

Kanados lietuvių muziejaus – archyvo salėje, 2185 Stavebank Rd, Mississauga
Lapkričio 5, sekmadienį, 12v.d