Prasmingas gyvenimas ir darbai

ADVERTISEMENT

In Memoriam

Regina Staškevičiūtė-Piečaitienė (1951.VI. 8. – 2020.III.14)

Regina Staškevičiūtė-Piečaitienė (a.a. Juozas), po sunkios kovos su vėžiu mirė š.m.  kovo 14 d. Liūdi jos mama Danutė Staškevičienė (a.a. Bronius), sūnus Juozas (Toma), vaikaitės Milda ir Liepa, sesuo Alma, broliai Arūnas (Silvija), Linas (Asta), Romas (Danuta) su šeimomis, posūniai Rimas (Rima), Linas (Kristina), Aras (Ginta), Danius (Michelle) ir jų vaikai bei didelė Piečaičių ir Staškevičių giminė Kanadoje, JAV ir Lietuvoje.

Kanadoje gimusi, bet nenutolusi nuo savo lietuviškų šaknų, Regina 1972 m. baigė universitetą ir įsidarbino Montrealio lietuvių kredito unijoje „Litas“, o vėliau tapo vadove ir dirbo ten iki 1981 m. Ji 1994 m. sugrįžo į kredito unijų veiklą, išvyko kartu su  vyru Juozu ir sūnumi Juozuku į Lietuvą, kur vadovavo Kanados vyriausybės remiamam Desjardins Internacional Development (DID) projektui, skirtam  atkurti kredito unijų veiklą šalyje.  Už Lietuvos kredito unijų įstatymo paruošimą ir sėkmingą kredito unijų asociacijos veiklos sukūrimą 2009 m. ji buvo apdovanota Lietuvos valstybės ordino „Už nuopelnus Lietuvai” Riterio kryžiumi, kurį įteikė prezidentas Valdas Adamkus. „ 1994 m. Atviros Lietuvos fondo prašymu Kanados užsienio reikalų ministerijai sutikus finansuoti kredito kooperatyvų kūrimo Lietuvoje projektą, Kanados lietuvė Regina Piečaitienė atvyko į Lietuvą ir pradėjo ilgą bei sudėtingą kredito unijų steigimo ir veiklos vystymo procesą. R. Piečaitienė labai prisidėjo, rengiant Lietuvos kredito unijų įstatymą, padėjusį pagrindus kredito kooperacijos atkūrimui ir plėtrai Lietuvoje. R. Piečaitienė tarpininkavo kviečiant į Lietuvą patyrusius specialistus iš Kanados Desjardins kredito unijų konfederacijos, siekiant užtikrinti saugios ir stabilios kredito unijų sistemos vystymąsi. Už tai, kad šiandien Lietuvoje turime efektyviai veikiančią kredito unijų sistemą, didžiąja dalimi turime būti dėkingi būtent Reginai Piečaitienei. Jos nuoširdaus, nuoseklaus bei profesionalaus darbo dėka buvo sukurta reikalinga teisinė bazė, įsteigtos pirmosios kredito unijos“, apdovanojimo Lietuvos ordinu proga sveikindamas R. Piečaitienę sakė Lietuvos Centrinės kredito unijos  valdybos pirmininkas Sigitas Bubnys (Verslo žinios, 2009).

Desjardins taip pat Reginai Piečaitienei patikėjo kitus projektus: Vietname (smulkaus verslo skatinimas); Tanzanijoje (kredito unijų perorganizavimas); Ruandoje (kredito unijų suvienijimas, sustiprinimas); Šri Lankoje (kooperatyvų atstatymas padedant atstatyti šalį ( po cunamio); pasiekė ir Kirgiziją (atsiskyrusių kooperatyvų veiklos suvienijimas ir sustiprinimas). Projektams pasibaigus, ji laikinai (5-iems metams) sugrįžo vadovauti Montrealio kredito unijai „Litas“.

Reginos Piečaitienės veikla buvo aprašyta keliuose žurnaluose Lietuvoje (Verslo žinios, Kredo, Kauno diena), kur ji minima kaip kredito unijų mama. Kanados spauda (Verdun Messenger, Desjardins) taip pat rašė apie jos sėkmingus projektus Lietuvoje ir kitose šalyse.

Paskutinius kelerius metus Regina gyveno ne tik Montrealyje, bet ir daug laiko praleido Lietuvoje, Kaune, kur gyvena jos sūnus su šeima.

Dėl pasaulyje išplitusio koronaviruso suvaržymų a.a Reginos laidotuvės atidėtos  vėlesniam laikui. Planuojama ją laidoti Šv. Jono kapinėse Mississaugoje, Kanadoje.