Popiežius Pranciškus atgailos ir susitaikymo kelionėje

Liepos 23 d. popiežius Pranciškus atvyko į Kanadą su ypatinga misija, ją pavadindamas atgailos piligrimine kelione. Liepos 24, pirmadienį, lankydamasis Maskwacis, Albertos provincijoje susitiko su kelių Kanados čiabuvių bendruomenių vadovais ir atstovais; ne vienas iš jų patyrė prievartą Katalikų Bažnyčios valdomose internatinėse mokyklose, Popiežius Pranciškus viešai ir aiškiai atsiprašė už „blogį, kurį daug krikščionių padarė vietinėms tautoms“ Kanadoje, ir apgailestavo dėl Katalikų Bažnyčios bendradarbiavimo „naikinant kultūrą“. „Prašau atleidimo už tai, kad daug Bažnyčios narių praeityje prisidėjo prie jūsų kultūros naikinimo ir prievartinės asimiliacijos“, – sakė popiežius Pranciškus susirinkusiai tūkstantinei miniai, daugiausia Kanados čiabuvių atstovams.

Nuo XIX amžiaus pabaigos iki praėjusio amžiaus 10-ojo dešimtmečio Kanados vyriausybė išsiuntė maždaug 150 tūkst. čiabuvių vaikų į 139 Bažnyčios globojamas internatines mokyklas, atskirdami vaikus nuo savo šeimų, kalbos ir kultūros. Daug šių vaikų patyrė direktorių ir mokytojų fizinę ir lytinę prievartą, be to, manoma, kad tūkstančiai mirė nuo ligų, badavimo ar nepriežiūros. Nuo 2021 metų gegužės šių buvusių rezidencinių mokyklų teritorijose surasta per 1,3 tūkst. nepažymėtų kapų. Kanados valstybinė Tiesos nustatymo ir susitaikymo komisija po ilgų ir išsamių tyrimų 2015-aisiais padarė išvadą, jog tokia vyriausybės politika prilygo „kultūriniam genocidui“.

Š.m. balandžio mėnesį Vatikane lankėsi ir su popiežiumi susitiko Kanados čiabuvių delegacija. Šio susitikimo metu Pranciškus pasmerkė „ideologinę kolonizaciją“, kurios „aukomis tapo tiek daug vaikų“ir pažadėjo apsilankyti. Kanadoje.

Sekmadienį popiežius Pranciškus iš Romos atskrido į Edmontoną (Albertos provincija). Oro uoste sutiktas Kanados čiabuvių tautų atstovų, vyriausybės premjero ir katalikų vyskupų, popiežius nuvyko į Edmontono vyskupijos Šv. Juozapo kunigų seminariją, kuri pirmosiomis vizito dienomis yra jo oficiali rezidencija.

Pirmadienio rytą privačiai aukojęs Mišias seminarijos koplyčioje, popiežius išvyko į maždaug už šimto kilometrų į pietus nuo Edmontono esančią Maskwacis vietovę. Jos pavadinimas čiabuvių kalba reiškia Lokio kalvą. Tai mažiau nei septynis tūkstančius gyventojų turintis miestelis, kuris yra čiabuvių bendruomenės centras.

Atvykęs į Kanados indėnų gyvenvietę, popiežius pirmiausia aplankė Sopulingajai M. Marijai paskirtą bažnyčią ir Emineskin Cree kapines. Po to prasidėjo popiežiaus susitikimas su čiabuviais, kuriame dalyvavo įvairių Kanados čiabuvių genčių atstovai.

Kai į Kanados teritoriją atvyko pirmieji Europos kolonistai, jie, pasak popiežiaus Pranciškaus, turėjo galimybę užmegzti vaisingą dialogą su vietinėmis kultūromis, tradicijomis ir dvasingumu, tačiau to nepadarė. Įvyko visiškai priešingas dalykas: buvo vykdoma asimiliacijos politika, kuri sistemingai marginalizavo vietinius gyventojus, taip pat per internatinių mokyklų sistemą buvo menkinamos ir slopinamos jų kalbos ir kultūros, vaikai patyrė fizinį, psichologinį ir dvasinį smurtą.

Popiežius dėkojo Kanados čiabuviams, kad jie pasidalijo savo skausmu, kad nebeslepia anksčiau daug metų tyliai nešiotos jų širdis slegiančios naštos, kad atvirai kalba apie savo kraujuojančias žaizdas.

Liepos 25, antradienį, popiežius Pranciškus aukojo Mišias atvirame Commonwealth stadione Edmontone, vėliau vyko įpiligriminę išvyką: Lac Ste Anne, Kanados čiabuviams krikščionims labai svarbią vietą.

Kitomis dienomis popiežius lankysis Kvebeke ir Iqaluit.