PLB Seimas mūsų darbai reikalingi Lietuvai

Advertisement
parama

Liepos 17–21 dienomis Lietuvos seimo rūmuose vyko XVII Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) Seimas. Jame buvo aptariami  ataskaitiniu laikotarpiu nuveikti darbai bei ateities veiklos kryptys, pasibaigus kadencijai buvo renkama PLB valdyba. PLB XVII Seimo nariai trečiai kadencijai PLB valdybos pirmininke išrinko Dalią Henke. Naujoje valdyboje dirbs lietuvių atstovai iš trijų žemynų..

Pasibaigus seimo darbui, įvyko pirmasis naujosios PLB valdybos posėdis, vėliau spaudos konferencijoje aptartos svarbiausios Pasaulio lietuvių bendruomenės 2022–2025 metų veiklos kryptys.

Svarbiausioji kryptis – lietuvybės išsaugojimas. Pirmoji kryptis ir pagrindinis tikslas, kurį išskyrė Pasaulio lietuvių bendruomenė ateinantiems metams, yra lietuvybės išsaugojimas. Kaip aiškino naujai perrinkta PLB valdybos pirmininkė Dalia Henkė, itin svarbu bus energingiau skatinti jaunimą, vaikus mokytis lietuvių kalbos, pažinti Lietuvos kultūrą, istoriją ir tradicijas. Būtina ieškoti modernesnių lituanistinio švietimo formų, pasitelkiant naujausias technologijas ir ryšių galimybes, kad lituanistinis švietimas taptų patrauklesnis. Numatyta stiprinti bendradarbiavimą su Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga, Lietuvos pedagogais, siekiant, kad lituanistinėse mokyklose gausėtų moksleivių skaičius.

Antroji PLB veiklos kryptis – pilietiškumas. „“Mes turime su Lietuva tiesti tiltus. Nesvarbu, kur gyvename, žinoma, kad mums rūpi Lietuvos klausimai“, – kalbėjo D. Henke. Ji sakė, jog pasaulyje yra daugybė pilietiškai aktyvių žmonių, o tą pilietiškumą reikės suaktyvinti ir ateinančiam referendumui dėl pilietybės išsaugojimo. „Ne dviguba, ne triguba, ne daugybinė, o tiesiog Lietuvos pilietybės išsaugojimas tiems, kas ją įgijo savo gimimu. Lietuvai, ypač karo kontekste, kiekvienas pilietis svarbus. Labai gaila, kad mes lauksime 2024-ų metų, kada bus organizuojamas referendumas kaip pasirinktas įrankis. <…> Namų darbus turime būti pradėję daryti jau vakar“, – sakė pirmininkė.

Trečioji kryptis, kurią išskyrė PLB seimas, yra pilietinis susitelkimas arba solidarumas. Pirmininkė dėstė, kad solidarumas turi būti su Ukraina, ir pasiruošimas padėti Lietuvai, kad „atėjus dienai X” nepritrūktų pilietinio susitelkimo. “Gaila, bet Ukraina mus moko. Kur bus mūsų štabas, kaip rinksime finansus ir kuo kiekvienas galime prisidėti. Jau dabar turime, gyvendami  savo valstybėse, kalbėti apie tai, kas vyksta Europoje“, – sakė pirmininkė. Pagrindiniai tikslai – kad mūsų PLB, geriausiu atveju, ir kitos lietuvių diasporos pasaulyje, būtų budrios ir atsparios hibridinėms grėsmėms, hibridinėms atakoms, informaciniam karui, dezinformacijai, propagandai, istorijos klastojimui, visuomenės skaldymui, demokratijos pagrindų klibinimui“, – dėstė ji.

Naujai išrinkti valdybos nariai taip pat pristatė savo numatomus darbus.

Naujoji valdyba ir pirmininkė kvietė visų kraštų bendruomenes jų valdybas bendradarbiauti ir dalintis patirtimi, įgyvendinant šiuos svarbius darbus bei rengiantis svarbioms šventėms Lietuvoje. 2024-ųjų metų vasarą Lietuvoje vyks Šimtmečio dainų šventė, o liepos 1-oji vėl bus skelbiama Pasaulio lietuvių diena. Jau dabar reikia pradėti rengtis kultūrinei programai, parodoms. Palangoje 2025 metais planuojama Pasaulio lietuvių sporto žaidynės, taip pat čia vyks ir XVIII Pasaulio lietuvių bendruomenės seimas.