Penkta kartą organizuojamas Vilties bėgimas vyks Toronte birželio 10d.

ADVERTISEMENT

Kiekvienais metais, nuo 2012-ųjų, Prisikėlimo parapija rengia Toronto “Vilties bėgimą” paremti Šv. Pranciškaus onkologijos centrą Klaipėdoje.

Šią vasarą, šeštadienį, birželio 10, vyks penktasis Toronto “Vilties bėgimas”. Prisikėlimo parapijos apskrityje bėgimą šiais metais organizuoja Kretingos stovyklos valdybos pirmininkai Rūta Samonytė, Linas Pilipaitis, Ben Cottreau ir nariai Lina Samonytė, Emilia Degutytė, Lukas Gabrys, Tomas Pylypiv, Maxine Olekaitė ir Daniela Šablinskaitė. Kartu su mumis susirinkimuose dalyvauja kun. K. A. Kasparavičius, OFM, kuris palaiko mūsų ryšį su Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincija.

Onkologijos centras, kurį įsteigė Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincija, pradėjo veikti 2005 m. rudenį. Jis buvo pavadintas Vakarų Lietuvos onkologinių ligonių pagalbos ir informacijos centru – tuo laiku pirmasis visoje Lietuvoje dvasinės ir psichosocialinės pagalbos vėžiu sergantiems pacientams ir jų artimiesiems centras! Vėliau, 2008m., centras buvo pervadintas į viešąją įstaigą „Šv. Pranciškaus onkologijos centras“. Centras yra skiriamas pacientams, kurie serga vėžio liga (pvž. krūties, kraujo, ir t.t.), jų šeimos nariams bei artimiesiems. Pagrindinis centro tikslas yra pagerinti ligonių gyvenimo kokybę įvairiomis paslaugomis – sveikatos, grožio ir apgyvendinimo, ir terapijomis – muzikos, dailės ir šokio. Taip pat jiems teikiama dvasinė, psichologinė ir socialinė pagalba. 

Norintieji dalyvauti ir tapti bėgiku arba savanoriu “Vilties bėgime” gali kreiptis į „Vilties bėgimas Toronto“ Facebook puslapį – ten surasite daugiau žinių apie bėgimą. Vėliau bus paskelbta, kaip asmeniškai galima užsiregistruoti. Tikimės, kad greitai bus gali- ma užsiregistruoti internete. “Vilties bėgimo” renginyje surinktos lėšos bus skiriamos Šv.Pranciškaus onkologijos centrui. Taip pat maloniai priimame aukas, jeigu negalite dalyvauti bėgime. Neatidėliokite ir užsiregistruokite į Toronto “Vilties bėgimo” dalyvių gretas – čia bus puiki proga kartu pasimankštinti ir pabendrauti bei sveikai ir smagiai praleisti laiką! 

Lina Samonytė