Paskirtos KLF stipendijos

Advertisement

Kanados Lietuvių Fondas paskyrė 21 Kanados lietuvių studentui stipendijas 2022 – 2023m. mokslo metams. KLF stipendijas gauna: Adrija Čygaitė, Aura Gabrytė, Austėja Galinytė, Aleksa Groen in‘t Woud, Jacintha Groen in‘t Woud, Matiejus Halpin, Diane Juodis, Mira Kissoon, Andrius Kruzyk, Aistis Meiklejohn, Joris Meiklejohn, Džiugas Nausėdas, Gytis Nausėdas, Viktoras Nausėdas, Gintas Pabedinskas, Adriana Rentel, Darius Rudaitis, Lukas Rudaitis, Andriejus Šimkus-Sukauskas, Danielius Slivinskas, Simas Slivinskas.

Kanados Lietuvių Fondas, kuris tvarko a.a. kun. Petro Ažubalio fondą, 2022 – 2023m. stipendiją paskyrė Aidai Vilkelytei, studijuojančiai kriminalinę teisę ir viešojo gyvenimo normas (Criminal Justice and Public Policy).

KLF inf.