Pasitikime Adventą su malda

Advertisement

“Jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų.”

Šiemet Ateitininkų Advento  įsipareigojimas yra melstis visų intencijomis. Nuo lapkričio 27 d. iki gruodžio 18 d. Prisikelimo Parapijos prieangyje bus paliktas krepšelis su purpuriniu kaspinu. Raginame visus parašyti savo intencijas ir palikti jas krepšelyje. Taip pat savo intencijas galite atsiųsti el.paštu [email protected].  Gruodžio 18 d. 10 v.r. brolis Aurelijus palaimins rožinius ir ateitininkai melsis intencijomis. Norinčius kviečiame prisijungti maldai kartu.

Kviečiame mokyklinio amžiaus jaunimą prisijungti prie ATEITINIKŲ – susirinkimai vyksta pirmą mėnesio penktadienį.