Pasitarimas su garbės konsulais

Vasario 25 d. įvyko kasmetinis Lietuvos ambasados Kanadoje organizuotas susitikimas su Lietuvos Respublikos garbės konsulais Kanadoje (Britų Kolumbijos, Albertos, Ontario ir Kvebeko provincijose).

Susitikimo metu aptarta garbės konsulų veikla 2020 metais – nepaisant pandemijos, garbės konsulai pagal galimybes dalyvavo bendruose projektuose (virtualiai), įsitraukė į ambasados ir bendruomenės vykdomas iniciatyvas. 2020 metų pradžioje sėkmingai įvyko Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečiui skirti renginiai Toronte ir Montrealyje.

Tikimasi, kad pasibaigus ribojimams, ambasada su garbės konsulais galės atnaujinti veiklas visoje Kanadoje. Susitikimo dalyviai aptarė veiklos planus 2021 metams, sąveiką su lietuvių bendruomenės organizacijomis provincijose, ekonominio bendradarbiavimo stiprinimą provincijų lygmeniu, konsulinius klausimus. Sutarta virtualius susitikimus organizuoti kartą per ketvirtį.

LR ambasados inf.ir ntr.