Pasidalijome Kalėdų šventės džiaugsmu

Advertisement

Hamiltono katalikių moterų draugija ilgus metus turėjo tradiciją kalėdiniu laikotarpiu aplankyti Hamiltone gyvenančius lietuvių kilmės senjorus  bei vienišus ligonius. Vienos parapijietės dėka ši tradicija vis dar tęsiasi.

Šį Advento laikotarpį Hamiltono vysk.M.Valančiaus mokyklos bendruomenė prisijungė prie šios iniciatyvos. 5-7 klasės mokinės Hania, Rasa, Victoria, padedant savanorei Kristinai, keletą savaitgalių dalį pamokos skyrė atviručių kūrimui. Tai jau ne pirmas kartas, kai mūsų sukurti sveikinimai pasiekia parapijiečių namus ir širdis.

Mokytoja Daiva su mokinukėmis aplankė Hamiltono senjores jų namuose ir ne tik įteikė atvirutes, bet ir smagiai pabendravo. Sveikinimai pasiekė ir Hamiltono Aušros Vartų parapijiečius, gyvenančius lietuvių senelių namuose “Rambyne” bei kituose globos namuose.

Linkime visiems mūsų mokyklos draugams, rėmėjams bei lietuviams Kanadoje gražaus švenčių laukimo laikotarpio ir džiugių šv. Kalėdų!

Hamiltono vysk. M.Valančiaus lituanistinė mokykla