Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkės Dalios Henke sveikinimas Lietuvos valstybės atkūrimo 30-mečio minėjimo proga

ADVERTISEMENT

Dalia Henke sveikina su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiu

#Kovo11Pasaulyje 🇱🇹🇱🇹🇱🇹2020-aisiais minime tris dešimtmečius nuo istorinės 1990-ųjų kovo 11 d. Tai dinamiškų ir esminių pokyčių laikotarpis, pakeitęs ne tik Lietuvą ir jos vietą pasaulyje, bet ir pasaulio lietuvių bendruomenę. #PLB pirmininkė Dalia Henke savo video sveikinime iš LR Seimo salės, kurioje ir buvo paskelbta apie Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą prieš 30 metų, įvardina pokyčius, iššūkius ir atsakomybę, tekusius mūsų kartai. PLB – Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos vardu sveikiname visus Tautiečius Lietuvoje ir pasaulyje ir kviečiame telktis mūsų visų bendros Tėvynės labui.#LietuvosJėgaPasaulyje #jungtisLietuvai #diasporaLietuvai #Laisvė #Nepriklausomybė Globali Lietuva – Global Lithuania PLJS – Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga Vyriausybė Lietuvos Respublikos Seimas#March11Globally In 2020, we celebrate three decades since the historic day of March 11, 1990. This has been a period of dynamic and fundamental change that has changed not only Lithuania and its place in the world but also the Lithuanian community in the world. In her video greeting from the Hall of the Seimas of the Republic of Lithuania, where the restoration of Lithuania's independence was announced 30 years ago, #PLB Chairperson, Dalia Henke, identifies the changes, challenges, and responsibilities facing our generation. On behalf of the PLB – Lithuanian World Community Board, we congratulate all of our compatriots in Lithuania and the world and invite them all to join together for the sake of our common homeland.#LithuanianPowerInTheWorld #loginLithuania #diasporaLithuanians #Freedom #Independence Global Lithuania – Global Lithuania PLJS – World Lithuanian World Youth Union Government Seimas of the Republic of Lithuania

Posted by PLB – Pasaulio Lietuvių Bendruomenė on Thursday, March 5, 2020