Lietuviškos radijo laidos Argentinoje

Sėkmingai prasidėjo 18-asis laidos ,Ecos de Lituania“ (,,Lietuvos aidai"), vienintelės lietuviškos radijo laidos Pietų Amerikoje, sezonas. Radijo valandėlės laikas – nuo 21 iki 22...

Po Velykų būna ir Atvelykis…

Pirmuoju sekmadieniu po Velykų baigiasi. Velykų šventinis laikotarpis. Šią dieną, dar žinomą kaip Atvelykis ar "Mažosios vaikų Velykėlės", Vankuverio lituanistinės mokyklos bendruomenė šventė balandžio...

Baltiečių Velykos Vankuveryje

Džiaugiamės galėdami su jumis pasidalinti nuotraukomis, kurios atspindi kaip nuostabiai ir draugiškai trys Vankuverio benrduomenės – estai, latviai ir lietuviai šventė Velykas! Kovo 30 d,...

Kūrybos ir pavasario šventė Airijoje

Kovo 23 dieną Lietuvos ambasadoje Airijoje surengtas „Airijos lietuvių poezijos pavasaris“, kurio metu pristatytas pirmasis Airijos lietuvių rašytojų almanachas „Tarp eilučių“. Airijoje gyvenančius ir kuriančius...

Argentinos lietuviai – už taiką ir pergalę Ukrainoje

Argentinoje, Buenos Airesmieste, aikštėje prie Obelisko surengtas mitingas "Už taiką ir pergalę Ukrainoje”,skirtas palaikyti Ukrainos bendruomenę ir visą ukrainiečių tautą, kovojančią prieš Rusijos agresiją. Renginyje...
X