Naujas vadovas lietuvių išeivijos sielovadai

Lietuvos vyskupų konferencijos plenariniame posėdyje š.m. sausio 26 d. buvo patvirtintas delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai – arkivyskupas Lionginas Virbalas. L.Virbalas gimė 1961 metų liepos...

Kursai šokėjų vadovams ir mokytojams

Kviečiame tautinių šokių grupių vadovus ir mokytojus į Lietuvių tautinių šokių instituto kursus, kuriuose ruošime 2024 m. Lietuvos dainų šventės „Kad giria žaliuotų“ Šokių...

Lietuvių dienos Australijoje

Australijoje, Sidnėjuje, 2022 m. gruodžio 27-31 d. vyko Australijos Lietuvių dienos. Tautiečių laukė ir sporto, ir kultūriniai renginiai, o iš viso per 5 dienas...

“Aukso Paukštė” – Argentinos “Nemunui”

Argentinos lietuvių tautinių šokių kolektyvas „Nemunas“ buvo paskelbtas laureatu, kaip geriausias užsienio lietuvių mėgėjų meno kolektyvas. 1999 m. Lietuvos liaudies kultūros centras ir Pasaulio...

Suvalkuose steigiama  lietuviška mokykla

Lenkijoje, Suvalkuose, kur gyvena lietuvių tautinė bendruomenė, steigiama lietuviška mokykla. Jos steigėjas – Vyskupo Antano Baranausko fondas „Lietuvių namai“, prie mokyklos steigimo prisidėjo Vyriausybė, mokyklai...
X