Lietuviškos muzikos vakaras Vankuveryje

Rugsėjo 9 d. Vankuveryje (Coal Harbor) vietos lietuviai ir jų draugai  buvo pakviesti į lietuviškos muzikos  vakarą. Susirinkusiems koncertavo Stasys Sargautas, žinomas  Lietuvos akordeonistas,...

Nelinksmas rugsėjis Baltarusijos lietuviams

Rugsėjo 1-ąją Lenkijoje, Punsko, Seinų ir Vidugirių mokyklose, linksmai nuskambėjo mokyklinis skambutis, sukvietęs vaikus naujiesiems mokslo metams. Smagūs rinkosi Punsko ir Suvalkų lietuvių darželio...

Kviečiame į šokių šventę Argentinoje

Pasidaliname Prelato Edmundo Putrimo apsilankymo momentais Argentinoje, švenčiant mūsų draugijos ,,Nemunas” 113-ąją sukaktį ir artėjant šokių šventei Argentinoje „Ten, kur Nemunas banguoja“, kuri vyks...

Pažintis su Lietuva vasaros kursuose

Kaune ir Vilniuje prasidėjo jau du dešimtmečius Vytauto Didžiojo universiteto organizuojami Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursai. Užsieniečiai ir užsienio lietuviai iki pat rugpjūčio vidurio...

Išrinkta nauja Pasaulio lietuvių bendruomenės valdyba

Vilniuje pasibaigė Pasaulio lietuvių bendruomenės XVII seimas. Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos pirmininke trečiai kadencijai perrinkta Vokietijos lietuvių atstovė Dalia Henke. D.Henke Pasaulio lietuvių bendruomenei...
X