Paminėtas Montrealio KLB 70-metis

ADVERTISEMENT

Sekmadienį, gegužės 28 d., Montrealio lietuvių bendruomenė surengė Kanados lietuvių bendruomenės 70-mečio minėjimą.

„Man didelė garbė pasveikinti Jus bendruomenės 70-mečio proga. Didžiuojuosi Montrealio lietuvių (ir apskritai Kanados lietuvių) bendruomenės pasiekimais, dėkoju Jums už tai, ką sukūrėte per šiuos 70 metų, ir nuoširdžiai kviečiu nesustoti – susitelkime ir dirbkime kartu dar daugelį metų! ” – į renginio dalyvius kreipėsi Lietuvos Respublikos ambasadorius Kanadoje Darius Skusevičius.

Iškilmingo renginio dalyvius sveikino Lietuvos generalinis garbės konsulas Montrealyje Arūnas Staškevičius, Kanados lietuvių bendruomenės vadovai – Kazimieras Deksnys ir Joana Kuras, Montrealio lietuvių bendruomenės pirmininkė Daiva Jaugelis. Susirinkusiuosius taip pat sveikino ukrainiečių bendruomenės atstovas, Latvijos garbės konsulas Montrealyje.

Renginio metu vyko amatų mugė, sutraukusi gausų būrį lietuvių,  kultūrinę programą atliko ansambliai „Viena širdis” ir „Garbanotos mintys”, Montrealio tautinių šokių kolektyvas „Gintaras”.

Šventinio vakaro metu Kanados lietuvių bendruomenės Montrealio apylinkės valdyba už aktyvią visuomeninę veiklą apdovanojo ambasadorių D. Skusevičių,  Liną Jaugelytę-Zatkovič, lietuvių jaunimo atstovę Montrealyje.

Ambasadoriui įteiktos padėkos tekste rašoma:

„<… > vertina Jūsų talentą išjudinti ir įkvėpti naujos energijos bendruomenių aplinkėms visoje Kanadoje ir apdovanoja Jus 2023 m. draugijos žvaigžde J. A. Ambasadoriui Dariui Skusevičiui”.

KLB inf., Daivos Blynas nuotraukos