Paminėta svarbi sukaktis

ADVERTISEMENT

Liepos 23 dieną Vilniuje, prie Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, surengtas Sumner Welles deklaracijos 80-ečio renginys. Šia švente norima padėkoti NATO sąjungininkei JAV už Baltijos valstybių okupacijos nepripažinimo politiką.

1940 metų liepos 23 dieną laikinai ėjusio JAV valstybės sekretoriaus pareigas Benjamino Sumner Welles paskelbta deklaracija JAV Šaltojo karo metu oficialiai nepripažino Baltijos valstybių  prievartinio inkorporavimo į Sovietų Sąjungą. Vašingtone veikė LR ambasada

Šios sukakties proga JAV valstybės sekretorius Mike Pompeo pasveikino Baltijos valstybes ir kartu su Lietuvos, Latvijos ir Estijos užsienio reikalų ministeriais liepos 23d. bendrame pareiškime pasmerkė Rusijos bandymus perrašyti istoriją, siekiant pateisinti Sovietų Sąjungos įvykdytą Baltijos valstybių  okupaciją ir aneksiją. Bendras pareiškimas paskelbtas, minint Sovietų Sąjungos įvykdytą Baltijos valstybių okupaciją pasmerkusios Jungtinių Valstijų deklaracijos 80-ąsias metines.

Baltijos valstybėms svarbus renginys prasidėjo Lietuvos, Estijos, Latvijos ir JAV vėliavų pagerbimo ir himnų iškilme. Svečius pasveikins Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda ir kiti Lietuvos politikai, JAV ambasadorius Robert S. Gilchrist ir Seimo Tarpparlamentinių ryšių su JAV grupės pirmininkas Emanuelis Zingeris.

Prie Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos vyko Šaulių Sąjungos, JAV ambasados ir karių, NATO pajėgumų integravimo vieneto ginkluotės ir informacinė paroda. Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje  atidaryta Sumner Welles deklaracijos 80-mečiui skirtos istorinių archyvinių dokumentų ir fotonuotraukų paroda.

Skaitykite JAV sekretoriaus ir Estijos, Latvijos ir Lietuvos užsienio reikalų ministerių bendrą pareiškimą.

Bendras JAV valstybės sekretoriaus ir Estijos, Latvijos bei Lietuvos užsienio reikalų ministrų pareiškimas

Šiandien švenčiame Sumner Welles deklaracijos 80-ąsias metines. Šis dokumentas padėjo pamatus JAV Lietuvos, Latvijos ir Estijos okupacijos bei aneksijos nepripažinimo politikai.

Sumner Welles deklaracija padėjo sukurti trijų Baltijos valstybių de jure išlikimo per visą sovietinės okupacijos laikotarpį tarptautinį pagrindą ir, galiausiai, atkurti Estijos, Latvijos ir Lietuvos valstybingumą. Estai, latviai ir lietuviai vertina bei brangina Sumner Welles deklaraciją už suteiktą viltį sunkiais totalitarinio valdymo metais.

Tvirtai priešinamės bet kokiems Rusijos mėginimams perrašyti istoriją, siekiant pateisinti 1940 metais įvykdytą Baltijos šalių aneksiją ir inkorporavimą į Sovietų Sąjungą. Sumner Welles deklaracija rodo, kad jau 1940 metais laisvasis pasaulis pastebėjo, jog Sovietų Sąjunga neteisėtai aneksavo ir jėga inkorporavo Baltijos valstybes. Deja, po kelerių metų sulaukta Antrojo pasaulinio karo pabaiga neatnešė laisvės Baltijos ir kitoms Rytų ir Vidurio Europos valstybėms; prasidėjo represijos ir persekiojimai.

Sumner Welles deklaracija, nesvyruojanti Jungtinių Amerikos Valstijų parama Baltijos valstybių suverenitetui ir teritoriniam vientisumui leido suklestėti santykiams tarp mūsų tautų po Sovietų Sąjungos žlugimo. Narystės Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijoje (NATO) dėka tapome artimomis sąjungininkėmis, glaudžiai dirbančiomis išvien dėl taikos ir stabilumo išsaugojimo.

Estijos, Latvijos ir Lietuvos įsipareigojimai transatlantiniam aljansui lieka nepajudinami. Baltijos šalys vertina JAV indėlį į Europos gynybos užtikrinimą, reguliarų karinių pajėgų Baltijos regione dislokavimą. Tai yra labai veiksminga atgrasymo priemonė.

Istorinė Sumner Welles deklaracija išlieka labai svarbi ir XXI amžiuje, kuomet kai kurios šalys pažeidžia pagrindinius tarptautinės elgsenos principus ir normas, kvestionuoja teritorinį vientisumą ir suverenitetą. 2018 metų liepos 25 dieną JAV vėl rėmėsi Sumner Welles deklaracijos principais atsisakydama pripažinti Rusijos Federacijos bandymą aneksuoti Krymą.

Mes – Estija, Latvija, Lietuva ir JAV – tvirtai laikomės išvien ir remiame taisyklėmis grindžiamą pasaulinę tvarką, užtikrinančią kiekvienos šalies saugumąir gerovę,

                                                                                 2020 liepos 23 d.